2012 yılında 2/b alanlarının satışı için çıkarılan 6292 sayılı Kanunun, 6. maddesinin, ( 8) numaralı fıkrasının üçüncü cümlesinde ‘’Tebliğ edilen satış bedeline itiraz edilemez ve dava açılamaz’’  deniyordu. Bu cümlenin Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline oy birliği ile karar verildi.

Ancak bu karar Anayasa Mahkemesi Kararı olduğundan geriye doğru yürütülemiyor. Bundan sonra ödenecek veya davası derdest olanlar için geçerli.

Kanun çıktığında, bu kanun defalarca değişikliğe uğrar demiştik ve öyle oldu kanunda birçok değişiklikler yapıldı. Ödemelerini yapamayan 2/b mağdurları için meclisten defalarca af kanunu çıkartıldı. Buna rağmen fiilen kullandıkları, asırlardır ekip biçtikleri arazilerini alamayanların sayısı az değil…

İşlemler hızlı olsun diye rayiç değerlere itirazın önü  Kanun ile kapatılmıştı. Birçok yerde 2/b rayiç değerleri piyasa değerinin altında kalmasına rağmen, bazı yerlerde hatalar yapıldı ve yüksek rayiç değerlerin belirlendiği yerlerde olmuştu. Ancak 2/b mağduru bu duruma itiraz edememişti, asırlardır ekip biçtiği dede yadigarı arazilerini yok pahasına devir etmek zorunda kalmıştı. Yani Kanun bazı vatandaşa kış, bazı vatandaşa yaz olarak yansımıştı. Geç gelen adalet, Adalet olmuyor maalesef…

Az da olsa Ülkemizin bazı yerlerinde orman kadastrosu ve güncelleme kadastrosu yapılarak 2/b alanları tapuya bağlanmaya devam ediliyor. 31/12/2011 yılından önce fiilen kullanımı olanlar hak sahibi olarak belirlenip askı listeleri hazırlanıyor ve rayiç değerler üzerinden taşınmazı almaya hak kazanıyorlar.

Anayasa Mahkemesinin bu kararı ile idare artık daha dikkatli olacak ve gerçek rayiç değerin üzerinde bedeller ile karşılaşıldığında bu duruma itiraz edilebilecek, dava açılabilecek…

18/07/2023

2/B Mağdurları Platformu Kurucusu

İsa Demir