Çalışma hayatında en düşük ücret olarak kabul edilen asgari ücret çalışanları ve işverenleri doğrudan etkilemektedir.

Asgari ücret, 15 üyeden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir.

2024 yılı için geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu, çalışmalarına 11 Aralık itibarıyla başlamış, ikinci toplantıyı 18 Aralık'ta, son toplantıyı ise 27 Aralık'ta gerçekleştirmiştir.

Yapılan üç toplantı sonucunda Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 01.01.2024-31.12.2024 döneminde uygulanacak asgari ücreti belirlemiş bulunmaktadır. Asgari Ücret Tespit Komisyonun oy çokluğu ile almış olduğu kararla tüm yaş grupları için tek bir asgari ücret olarak belirlenmiştir.

Aylık asgari ücret brüt 20.002,50 TL ve net 17.002,02 TL olarak açıklanmıştır.

2023 yılı temmuz ayına göre yüzde 49,11 oranında artış yapılmıştır.

Önceki yıla göre ise kümülatif olarak yüzde 100 oranında artış yapılmış bulunmaktadır.

Belirlenen asgari ücret, 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Daha önce yapılan düzenleme ile asgari ücrete kadar olan gelirden vergi alınmaması da devam edecektir. Bu da çalışanların net ücretini artıracaktır.

01 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan asgari ücretin işveren maliyeti hesabı;

-Günlük asgari ücret: 666,75 TL

-Aylık asgari ücret: 20.002,50 TL

-Saatlik asgari ücret: 88,90 TL

-Aylık SGK tavan matrahı: 150.018,90 TL

-Günlük SGK tavan matrahı: 5.000,63 TL

-İşçi işsizlik sigortası ( % 1 ): 200,03 TL

-İşçi SSK payı (%14): 2.800,35 TL

-Asgari ücretten kesintiler toplamı: 3.000,38 TL

-Net ele geçen tutar: 17.002,12 TL

-İşveren SGK payı (% 15.5): 3.100,39 TL

-İşveren işsizlik sigortası (% 2): 400,05 TL

-İşverene maliyet (%5 indirim sonrasında): 23.502,94 TL olacaktır.

Asgari ücretin işçi ve işverenlere hayırlı olmasını diliyorum.