Maliye Hesap Uzmanları Vakfı (HUV), Cumhuriyetimizin 100. Yılında dünyanın en önemli üç iktisatçısını “Yakın Gelecekte Dünya ve Türkiye” konulu panelde bir araya getiriyor.

Sabacı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın moderatörlüğünü üstlendiği panelin konuşmacıları Johns Hopkins Üniversitesi’nden

Prof. Dr. Steve Hanke ile Massachusettes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Daron Acemoğlu olacak. 

Açılış konuşmasını Maliye Hesap Uzmanları Vakfı (HUV) Başkanı ve Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren’in yapacağı panel 3 Haziran 2023 Cumartesi günü, 10:00-13:00 saatleri arasında Conrad Bosphorus Hotel’de düzenlenecek.

Maliye Hesap Uzmanları Vakfı (HUV) uzun zamandır ekonomi alanında çeşitli etkinliklerin yanı sıra seçkin konuşmacıların katıldığı paneller düzenlemekte ve iş, akademi, medya dünyasından birçok seçkin ismi bir araya getirmektedir.

29 Mayıs 1945 tarihinde kurulan ve 2011 yılında hukuki varlığı kaldırılan Hesap Uzmanlığının ilke ve değerlerini yaşatan ve 1993 yılında kurulan Maliye Hesap Uzmanları Vakfının (HUV), en önemli misyonunu, 78 yıllık Hesap Uzmanlığının yeniden hayata geçirilmesi olarak belirlemiştir.

Maliye Hesap Uzmanları Vakfı (HUV), üniversitelerle işbirliği içerisinde bugüne kadar 5 kitap yayımlamıştır ve TÜSİAD ile birlikte hazırladığı 6’ıncı kitap ise yakında yayımlanacaktır.

Maliye Hesap Uzmanları Vakfı (HUV) Hakkında

"Hesap Uzmanları Kurulu" büyük maliyeci merhum Ali Alaybek üstadımız öncülüğünde ve Maliye Bakanlığı bünyesinde 29 Mayıs 1945 tarihinde kurulmuştur. Kurul, 2011 yılına kadar hukuki olarak varlığını sürdürmüştür.

Hesap Uzmanları Kurulu, 66 yıllık hukuki ömrü boyunca titizlikle seçtiği mensuplarını çok iyi yetiştirmiş, adeta bir okul, ekol ve ocak  gibi işlev görmüştür.

Kurul mensupları bu görevlerini yaparken, yüksek etik değerlere sahip, hukuk normları içinde ve her türlü dış etkiden uzak kalarak hareket etmişler, ülkemiz için önemli ve anlamlı işlere imza atmışlardır.

Kurulduğu 1993 yılından itibaren,78 yıllık Hesap Uzmanlığının ilkelerini ve ruhunu yaşatan

Vakfımız, camia mensuplarının onurlu, gururlu, kararlı duruşları sayesinde fiili varlığını sürdürmemesine  rağmen , Hesap Uzmanlığının değerlerini devam ettirmektedir.

Hesap Uzmanları Kurulu mensupları, günümüzde özel sektörün tepe noktaları başta olmak üzere, merkezi ve yerel siyasette, kamu kesimi üst yönetiminde, üniversitede, sivil toplum kuruluşlarında ve hatta diplomaside görev alarak ülkemize faydalı olmaya devam etmektedirler.

Biz Maliye Hesap Uzmanları Vakfı olarak ülkemize hizmet etmek, tarihi bir misyonu yerine getirmek adına, uzun yıllardan beri her yıl çeşitli etkinlikler yapmayı görev edinmiş bulunmaktayız.

Bu yıl çok değerli akademisyen ve uzmanlarla çalışarak beş önemli konuda kitaplar yayımladık. Tüsiad ile birlikte hazırladığımız altıncı kitabımızı ise yakında yayımlayacağız.

Kitaplarımızı , her yıl düzenlediğimiz diğer panellerimizde yaptığımız gibi, bu yıl da  katılımcılarımıza sunacağız.

Özetle, yıllardan beri, Hesap Uzmanlarının ilkelerini ve değerlerini yaşatmaya çalışan Vakfımızın en önemli görev ve beklentilerinden biri de 2011 yılında kapatılan Hesap Uzmanları Kurulu'nun yeniden hayata geçtiğini görmek olacaktır