Müteahhitlik karneleri ve iş bitirme belgeleri ile alakalı flaş değişiklikler yapılarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

10 Eylül 2022 Tarihli ve 31949 Sayılı Resmî Gazete yürürlüğe girerken, ülke genelinde uygulamada olan Müteahhitlik karneleri ve iş bitirme belgeleri ile alakalı olarak Yapı, Tesis ve Onarım İhalelerine girecekleri yakından ilgilendiren değişiklikler yayımlandı.

Emlak'ta Yeni bir Marka Prokule Türkiye Açılışı Gerçekleşti Emlak'ta Yeni bir Marka Prokule Türkiye Açılışı Gerçekleşti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Müteahhitlik karneleri ve iş bitirme belgeleri için yeni bir düzenleme yayımladı. İlgili karar bu sabah Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi.

Yapı, Tesis Ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri Ve İş Bitirme Belgelerinin 2022/3 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ Müteahhitlik karneleri

MADDE 1- (1) 28/3/1981 tarihli ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir.

 

Değerlendirme katsayıları

MADDE 2- (1) 1/7/2022 tarihinden itibaren, müteahhitlik karneleri ve iş bitirme belgeleri için geçerli katsayılar aşağıda belirtilmiştir:

a) 1/3/1981-28/2/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 179.641,295 ile çarpılacaktır.

b) 1/3/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dâhil) müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 149.368,411 ile çarpılacaktır.

 c) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebilmesi için 1/7/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uygulanacaktır:

 iş Bitirme belgeleri 

 Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 3- (1) 6/7/2022 tarihli ve 31888 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2022/2 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 1/7/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.