Tapu terimleri içerisinde yer alan müşterek tapu, ortak mülkiyet hakkı olarak taşınır ve taşınmazların tüm hak sahiplerine ortak bir şekilde paylaştırılmasına verilen isimdir. 

Müşterek tapu nedir?

Müşterek tapu, ortak mülkiyet anlamı taşımaktadır. Taşınır ve taşınmaz malların tüm hak sahiplerine ortak bir şekilde verilmesine verilen bu isim, emlak sektöründe tapu konusunda sık sık karşımıza çıkmaktadır. 

Müşterek mülkiyet terimi ise, bir malı birden fazla kişinin satın alması ya da miras yoluyla elde etmesidir. Bu durumda kişiler, söz konusu mülke belirli orandaki paylar ile sahip olmaktadır. Müşterek mülkiyet durumunda, tapu üzerinde tüm hissedarlar belli edilir şekilde tek bir tapu senedi verilmektedir. Fakat hisseli tapusu olan kişiler, istek yapmaları durumunda kendilerine ayrı ayrı tapu senedi de hazırlatabilirler. 

tapu

Müşterek tapu satılır mı?

Müşterek tapu, bir gayrimenkulün birden fazla hak sahibi bulunması anlamına geliyor. Müşterek tapularda bir hak sahibi, kendisine ait olan hissenin tapusunu bir başkasına bağlı olmadan satabiliyor. 

Medeni Kanun'un 732. maddesinde yer alan ifadelere göre, tapu üzerindeki diğer hissedarlar önalım hakkını burada kullanabiliyor. Söz konusu önalım hakkı bildirim tarihinin üzerinden 3 ay, satışın üzerinden de 2 yıl geçmesi durumunda zaman aşımı ile karşı karşıya kalıyor. 

Müşterek tapunun satışı halinde, taşınmazın sahiplerinden herhangi biri, mülkün satılması için izale-i şuyu davası açabiliyor.

Bu davada, mahkeme tarafından tüm ortaklara bildirim yapılması, gayrimenkulün bedelinin belirlenmesi ve icra yolu ile gayrimenkulün satışının gerçekleştirilerek ücretin hissedarlar arasında paylaştırılması olarak bilinmektedir. 

Müşterek Tapu Nedir?

Müşterek; kolektif kelimesi ile benzer bir anlam taşır. Bir araya gelinerek yapılan işler, müşterek olarak tanımlanır. Bu kavram özellikle hukuksal işlerde sıklıkla kullanılır. Emlak literatüründe ise tapu konusunda karşımıza çıkar.

Müşterek tapu; ortak mülkiyet hakkı olan taşınır ve taşınmaz malların tüm hak sahiplerine ortaklaşa verilmesi durumuna denir. Müşterek mülkiyet ise bir malı birden fazla kişinin satın alması veya miras yoluyla elde etmesi halinde ortaya çıkar.

Müşterek mülkiyette kişiler, bahsi geçen mülke belirli paylar ile sahip olur. Taşınmaz mala müşterek mülkiyet ile sahip olunması durumunda, tapu üzerinde tüm hissedarları gösterir şekilde tek bir tapu senedi verilir. Ancak hisseli tapu sahibi olan kişiler talep ederse her birine ayrı ayrı da tapu senedi de verilebilir.