Başlıklı haberimizde yer verdik 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle konut satışı başta olmak üzere noterden tapu satışı için yeni dönem başlayacak.

BİR ÇOK EMLAKÇI BU SORUYU SORACAK?

Bundan sonra isteyen kişiler ev alım satımı başta olmak üzere noterden tapu işlemi, satışı ve devri yapabilecekler. Bu kişiler tapu harcı için hesaplanan rakama ek olarak aynı zamanda belirlenen tutarda ek noterlik ücreti de ödeyecekler.

BÜTÜN SATIŞLAR NOTERDEN YAPMAK ZORUNLU MU OLACAK?

Noterlerin gayrimenkul satış sözleşmelerini düzenlemek konusunda yetkilendirilmesinin amacı bürokratik işlemlerin yoğunluğunun azalacağı düşünülüyor.

TAPU SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından tapu kayıt örneği ve diğer belgeler, tapu bilişim sistemi aracılığıyla noterlerle paylaşılacak. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’nden (TAKBİS) noterliklerin veri alabilmesi için teknik hazırlıklar devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI SİSTEMİN OTURMASI İÇİN SÜREYİ 6 AY UZANABİLECEK

Taşınmazın ilgili belgelerinin eksik olduğu durumda ise bu belgeler sistem üzerinden talep edilecek ve eksiklikler tapu müdürlüğü tarafından sisteme aktarılacak.

Tapu Müdürlükleri Arefe Günü Açık Mı ? Bayram Sonrası ne zaman Açılacak ?

*Noterler tarafından hak sahibi belirlendikten ve satışa engel bir durumun olmadığı teyit edildikten sonra taşınmaz satış sözleşmesi yapılacak.

*Satış sözleşmesi taraflarca imzalanınca noter, tapu bilişim sisteminden yevmiye numarası alarak sözleşmeyi sisteme kaydedecek.

*Sözleşme sisteme kaydolduktan sonra tapu müdürlüğü tarafından taşınmazın tapu siciline tescili yapılacak.

*Satış sözleşmesiyle beraber diğer belgeler, noter tarafından sisteme aktarılacak ve fiziki olarak da arşivlenecek.

tapu-evraklarım

Noterlere Taşınmaz Satış Yetkisi Veren Düzenleme Resmi Gazete’de Yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kısaca “Kanun” olarak anılacaktır) 28 Haziran 2022 tarihli ve 31880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nda değişiklik yaparak noterlere taşınmaz satışına yetki veren düzenleme getirmiştir.

Yapılan bu düzenleme ile noterlerin yetkisi arasına taşınmaz satış sözleşmesi yapmak eklenmiştir. Bu çerçevede tapu kayıt örneği ve diğer belgelerden hak sahibinin belirlenememesi veya satışa engel hukuki bir durumun bulunmaması halinde taraflarca noter huzurunda satış sözleşmesi akdedilebilecektir. Satış sözleşmesinin noter huzurunda akdedilmesi sonrasında sözleşmenin tapu bilişim sistemine kaydı bizzat noter tarafından gerçekleştirilecektir. Satış sözleşmesi ve diğer belgeler noter tarafından fiziki olarak ayrıca arşivlenecektir.  Sözleşmenin sisteme kaydından sonra tapu müdürlüğünce taşınmazın tapu siciline tescili müdürlükçe resen sağlanacağı için tarafların tapu müdürlüğü nezdinde mülkiyetin devri için gerçekleştirmesi gereken başkaca herhangi bir işlem kalmayacaktır.

tapu

Noterler tarafından düzenlenen satış sözleşmelerinde yalnızca tapu harcının alınacağı düzenlenmiş olup; bahse konu bu sözleşmeler damga vergisinden ve bu işlemlere ilişkin düzenlenen kağıtlar değerli kağıt bedellerinden istisna tutulmuştur. Düzenleme kapsamında yapılan işlemler karşılığında noter ücreti dışında herhangi bir ücret alınmayacaktır. Noter ücreti ise taşınmazın değerine göre beş yüz Türk Lirası’ndan az ve dört bin Türk Lirası’ndan fazla olamayacaktır. Bu miktarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak  213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılarak uygulanacaktır.

ipotekli-tapu

Düzenleme noterlere de sorumluluk yüklemiştir. Bu çerçevede taşınmaz satış sözleşmesinin düzenlenmesinden dolayı oluşan zarardan noterler de sorumludur. Bu zararın Devlet tarafından ödenmesi halinde Devlet, sözleşmeyi düzenleyen notere rücu eder.

Kanun'un 14. Maddesi uyarınca noterlere taşınmaz satışına yetki veren bu düzenleme bahsi geçen bilişim sisteminin kurulumunun tamamlandığının 1 Ocak 2023 tarihine kadar Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde ilan edilmesi ile yürürlüğe girecektir. Bu süre Cumhurbaşkanı tarafından altı aya kadar uzatılabilecektir.

Resmi Gazete İçin Tıklayın