Verilere göre Ekim 2020'de en yüksek değeri artan ilk 5 il; Gaziantep yüzde 63,19, Antalya yüzde 43,30, Eskişehir yüzde 43,30, Çorum yüzde 36,43 ve Sakarya yüzde 36,07 oldu.

Türkiye genelinde gayrimenkul fiyatları ciddi artış yaşandı. Verilere göre Ekim 2020'de en yüksek değeri artan ilk 5 il; Gaziantep yüzde 63,19, Antalya yüzde 43,30, Eskişehir yüzde 43,30, Çorum yüzde 36,43 ve Sakarya yüzde 36,07 oldu. 

Doğru Haber'de yer alan habere göre; Türkiye geneli , bölgelere ayrılıp incelendiğinde ise Marmara’nın Güneyi, Ege Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde gelişmekte olan şehirlere yatırım ve ilginin arttığı belirtiliyor. Bu ilginin en önemli 3 ana sebebi şu şekilde açıklanıyor:

- belediye hizmetlerinden daha çok faydalanma ihtiyacı,

- trafikte daha az zaman harcama isteği,

- yeşil ve bahçe alanı geniş olan gayrimenkulleri tercih etme.

Belediye hizmetleriyle ilgili olarak altyapı, temizlik, çöp alım hizmetleri ve içilebilir temiz su ihtiyacı öne çıkıyor. Bu hizmetlerin, listeye giren ilk 5 şehirde, büyük şehirlere göre daha kolay erişilebilir olduğu, personel ve belediye yatırım bütçelerinin şehrin nüfusuna göre daha tatminkâr olduğu ifade ediliyor. 

Daha önce yapılan imar planları sonucunda, şehirde yeterli çöp toplama sahalarının ve su havzalarının oluşturulduğu ve uzun yıllar şehrin ihtiyacını karşılama kapasitesi bulunduğu tespitleri mevcut.

Şehirlerde barınmadan sonra gelen en önemli sorun trafik sorunu. Her geçen gün artan trafik yoğunluğu sebebiyle, özellikle büyük kentlerde, yolların kapasitesinin araçları kaldırmadığı görülüyor. İlk 5 ile bakıldığında imar planlarında yol, park ve yaya kaldırımların 50 yıllık ihtiyacı daha karşılayabilecek durumda olduğu belirtiliyor.