Tapu sahiplerine uyarı üstüne uyarı geliyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM)'nde yer alan tapu kayıtlarına ilişkin çalışma başlatıldı.

arsa

Ön alım hakkı sahibi paydaşlara gayrimenkul alıcısı tarafından satışın bildirilmesi durumunda önalım davasının açılması gerekir. Önalım davası (şufa) 3 ay içerisinde açılması hakkında uyarılar yapıldı.

satılık arsa

90 GÜN ZAMAN ZARFI

Ön alım hakkı için payı satın alacak kişiye 3 ay süre verilir. 3 ay içerisinde davanın açılmaması durumunda hak kaybedilir. Tapu sahiplerine yapılan uyarıda belirlenen hakkın kullanılması için verilen süre 3 ay (90 gün) olarak belirlendi.

Karar’da yer alan bilgilere göre, sürenin aşımı durumunda ise kişiler haklarını kaybediyor. Yapılan açıklamalara göre hisseli tapuda şufa yani ön alım hakkı tanınır.

ipotekli-tapu-nasıl-olur

Habersiz satış yapılma durumunda ise 2 yıl içinde ön alım talebiyle dava açma süresi elde edilebilir. Kişiye verilen süre içerisinde davanın açılmaması durumunda hak kaybedilir. Eğer hisse sahiplerine haber verilmeden hisse satışı yapılması durumunda itiraz hakkı kazanılır.

balıkesir_arsa

ÖN ALIM HAKKI NEDİR?

Sözleşme ve Kanun dolayısıyla ortaya çıkan ve taşınmaz malikinin taşınmazını üçüncü bir şahsa satılması durumunda önalım hakkına sahip olan tek taraflı bir beyan ile taşınmazın alıcısı olma yetkisi kazanır. Kazanılan bu hakka ön alım hakkı denir.

satılıkarsa-ihaleden

Ön alım hakkı hisse payını sınırlama çeşitlerinden birisi olarak bilinir. Ön alım hakkı kullanıldığı vakit paydaş payını yasal ön alım hakkı bulunan diğer paydaşa devretme yükümlülüğünde yer alır.

Ön alım hakkının kullanılması için 3 aylık süre verilir. 3 aylık sürenin geçmesiyle birlikte hak sahibi bu hakkını kaybeder.