Sanayi sektöründeki tüm yapı taşlarını baştan aşağı değiştiren Endüstri 4.0 devriminde olduğu gibi, teknoloji gayrimenkul sektörünü de dönüştürüyor. 1980’lerde başlayan  ve Proptech olarak adlandırılan teknoloji devriminde 2018 yılından itibaren yeni bir aşamaya girildiğini belirten Şehir Plancısı Hüseyin Oflaz, gayrimenkulün alışveriş, işletim ve kullanımında teknolojinin hakimiyetinin hissedilmeye başlandığını söyledi.  Oflaz, “Artık geniş veri tabanları, güçlü veri analitiği, teknoloji ve internetin kolaylığı sayesinde plancılar olarak bizler kentlerin 35 yıl sonrasını öngörebiliyoruz” dedi.

Artık pazarlamadan inşaata her aşamada teknoloji var

Kişisel bilgisiyarlar ve elektronik tabloların ortaya çıkmasıyla başlayan süreç, 1990’larda internet ve e-postayla hızlandı.2008 krizinde maliyet ve rekabet avantajları arayışı teknoloji devriminde yeni bir aşamayı getirdi. 2010 yılında akıllı telefonlar tüketicinin anlık gayrimenkul bilgilerine sıfır maliyetle erişebildi, yeni iş modelleri gelişti. 2018 yılıyla beraber endüstri devriminin son aşamasında kendisini gösteren Proptech 3 aşamasına geçildi. Uzmanlar bu sürecin gayrimenkuldeki karşılığının Gayrimenkul 4.0 devrimi olduğunu belirtiyor. Henüz tam olarak Gayrimenkul 4.0’a geçtiğimizi söyleyemeyiz ama bize göre Gayrimenkul 4.0’ın ayak sesleri duyuluyor. Gayrimenkul sektörü ve kentleşmenin, Dünya’da iklim değişikliği ve global baskılarından etkilenmeye başladığını görüyoruz. Yakın zamanda bu sürecin  nesnelerin interneti, makine öğrenmesi, yapay zekâ ve blok zincir gibi üst düzey teknolojilerle  desteklenmesi bekleniyor.” 

Oturduğunuz yerden farklı bir coğrafyadaki bölgeyi analiz edebilirsiniz

Sosyal alanlara erişimi olan semtler değer artışında başı çekiyor Sosyal alanlara erişimi olan semtler değer artışında başı çekiyor

Türkiye’nin ilk dijital gayrimenkul platformu İmpomes’in Yönetim Kurulu Başkanı  Hüseyin Oflaz teknoloji sayesinde gelişen plan ve kentsel dönüşüm çözümlerine de dikkat çekti. Ev alırken sanal ortamda üç boyutlu geziniyor, fiyatları web’te karşılaştırıyor, belediyedeki imar parsel durumunu internetten araştırabiliyor, satarken de internet ortamının sunduğu geniş veri tabanı sayesinde kişiselleştirilmiş pazarlama tekniklerini kullanıyor, oturduğumuz yerden bölgeyi analiz edebiliyoruz. Paylaşım modelli ofis projelerinde, tesis yönetiminde, şantiyelerin maliyet kontrolünde vb çok noktada gayrimenkul, dijital çağın imkanlarını kullanarak gelişiyor...

Onlarca mülkü olan yatırımcılar, imar planı değişikliklerini ilçe ilçe gezip askılardan takip edemez. Fakat dijital sistemler sayesinde mülklerin takibini yapmak, değişiklikler için zamanında itirazlarını bildirmek, hukuki ve mali açıdan erkenden pozisyon almak mümkün. Mekansal strateji planları yapılıyor artık. Gerek yeni planlar gerekse dijital ürünler sayesinde illerin 35 yıl sonra nereye gideceği tahmin edilebiliyor."

Yapay zeka karar vermede yol gösterici olacak

Hız ve zamanın önem kazandığı günümüzde Proptech devrimiyle sektörün tüm paydaşlarına zaman tasarrufu sağlandığını, maliyetlerin azaldığını belirten Hüseyin Oflaz’a göre, Gayrimenkul 4.0 yapay zekanın kullanıcıları yönlendirdiği, verileri kendisinin analiz ederek yatırımcılara/şirketlere karar vermede yol gösterdiği bir dönem olacak. Önümüzdeki 5-10 yıllık dönemde, tıpkı sürücüsüz otomobiller gibi gayrimenkulde aracıları aradan çıkartan “yapay zekalı” bir dönem yaşanması muhtemel.

İmpo İmar olarak 2009 yılında geliştirdikleri İmpomes’in Türkiye’nin ilk dijital gayrimenkul platformlarından birisi olduğunu belirten Hüseyin Oflaz, İMPOMES’in verilen dijital depolandığı ve 7/24 online erişim hizmetin sağlandığı hızlı ve inovatif bir sistem olduğunu söyledi. Hüseyin Oflaz, “Gayrimenkul devrimindeki gelişmelerin iyi bir göstergesi olan İmpomes, her taşınmaz özelinde yaşanabilecek gelişmelerde gerekli bilgilendirmeleri zamanında yaparak, problemler karşısında çözüm üretmek ve kriz yönetimi  için gerekli aksiyonların alınmasını sağlar, fırsat ve tehditleri belirler, şirketiniz bünyesinde gerçekleştirdiğiniz taktirde oluşacak iş gücü, zaman ve maliyet yükünü azaltır, mülklerinize ait tüm verileri, belgeleri güvenilir bir şekilde depolar” diye konuştu.