İş Hukuku Süreçlerinde İşveren Hakları

“Mevzuat ve Yargıtay Kararları Kapsamında İş Hukuku Süreçlerinde İşveren Hakları” isimli eğitim programımız 22 Şubat Cumartesi günü Radisson Blu Hotel – Şişli’de gerçekleşecek. Dilerseniz bu eğitimi kurumunuza özel olarak organize edebilmekteyiz.

İş Hukuku Süreçlerinde İşveren Hakları

“Mevzuat ve Yargıtay Kararları Kapsamında İş Hukuku Süreçlerinde İşveren Hakları” isimli eğitim programımız 22 Şubat Cumartesi günü Radisson Blu Hotel – Şişli’de gerçekleşecek.

Dilerseniz bu eğitimi kurumunuza özel olarak organize edebilmekteyiz. Kurum içi eğitim ihtiyaçlarınız için ayrıca teklif isteyebilirsiniz. Değineceğimiz konu başlıklarını aşağıda bilginize sunarım.

İş sözleşmesi nedir, türleri ve özellikleri nelerdir?

 • Belirli Süreli-Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi arasındaki farklar ve geçerlilik şartları
 • Deneme süresi nedir, üst sınırı nedir ve deneme süresi içinde fesih hakkı ne şekilde kullanılmalıdır.
Yargıtay kararları ışığında işçi-işveren ilişkisinde iş sözleşmesi dışındaki sair sözleşmelerin geçerlilik şartları:

 • Rekabet Yasağı Sözleşmesi
 • Gizlilik Sözleşmesi
 • Eğitim Taahhüdü
Mevzuat uyarınca özlük dosya kapsamı nasıl olmalıdır?

 • İş sözleşmesi dışında çalışanlara imza ettirilmesi önemli olan form ve belgeler
 • Fazla mesai onayı, fazla mesai ücreti, serbest zaman, denkleştirme, telafi çalışması
 • Yıllık ücretli izin, ücretsiz izin, mazeret izni, İş Kanuna eklenen yeni izin türleri
Yargıtay kararları ışığında çalışma koşullarında esaslı değişiklik nedir?

 • Esaslı değişiklik teşkil eden haller
 • Esaslı değişiklik durumunda yapılması gerekenler
 • İlgili süreler
İş Sözleşmelerinin Sona Erme Şekilleri

 • İstifa
 • Mevzuat ve Yargıtay kararları ışığında geçerli fesih sebebi sayılan haller nelerdir?
 • Mevzuat ve Yargıtay kararları ışığında çalışanın hangi davranışları işverene haklı nedenle iş akdini fesih hakkı verir?
 • Ölüm, emeklilik, askerlik, evlilik vb nedenlerle fesih
İşyerinde duygusal taciz (mobbing)

 • Mobbing tanımı
 • Mobbing’in yasal dayanakları
 • Mobbing çeşitleri
 • İşyerinde mobbing’in önlenmesi için alınabilecek önlemler
Yargıtay kararları ışığında işe iade davalarından kaynaklı riskin minimize edilmesi açısından işverenlikçe fesih süreci yönetimi nasıl yapılmalıdır?

 • İş güvencesinin kapsamı (işe iade davaları)
 • İşçinin yetersizliğinden, davranışlarından ve işyerinden kaynaklanan geçerli nedenle fesihlerde dikkat edilmesi gerekli hususlar
 • İş hukukunda performans değerlendirmesi
 • Organizasyon şeması, görev tanımı ve işyeri disiplin yönetmeliğinin iş sözleşmesinin yürürlüğü süresince ve iş sözleşmesinin feshi süreçlerinde önemi ve etkisi, disiplin uygulamaları:
 • Savunma istemleri
 • Yazılı ihtar
 • Ücret kesme cezası
 • Fesih bildirimi usulleri
 • Fesih süreçlerinde hak düşürücü süreler
 • İşverenin işletmesel kararlarının fesih süreçlerine etkisinin Yargıtay kararları doğrultusunda değerlendirilmesi
 • İşe iade davasının muhtemel sonuçları
 • Yargıtay kararları ışığında İkale (Bozma Sözleşmesi) ve geçerlilik koşulları
 • İşveren-işçi uyuşmazlıklarında Yargıtay’ın yaklaşımını ortaya koymak açısından örnek içtihatlar
Mevzuat ve Yargıtay kararları ışığında feshe bağlı ödemelerin hesaplama yöntemleri:

 • Kıdem tazminatı
 • İhbar tazminatları
 • Yıllık izin ücreti
 • Boşta geçen süre ücreti
 • İşe başlatmama tazminatı
Kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında iş hukuku süreçlerinde dikkat edilmesi gerekli hususlar:

 • İş başvuruları
 • İş akdinin kurulması ve özlük kayıtlarının tutulması
 • İş akdinin sonlanması ve akabinde tutulan/paylaşılan bilgiler

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2020, 09:56
YORUM EKLE