Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen esnafın durumunun iyileştirilmesi, desteklenmesi, varlığını devam ettirebilmesi için gerekli tedbirler alınıyor. Ülke ekonomisinin geleceği için de gerekli olan bu durum sonucunda faaliyetleri kısıtlanan ve kira ödemek zorunda olan esnaf büyük gelir kaybına uğradı.

3 aylık kira desteği verilmişti

Ertelenen vergiler, krediler, SSK ve Bağ-Kur ödemeleri, iş hacminin düşmesi dolayısıyla ödenemeyen kira, elektrik, su, doğal gaz ve stopaj gibi borçlar esnaf ve işletmecileri zarara soktu. Pandemi boyunca kepenk kapatan, faaliyetleri kısıtlanan esnafa geri ödemeli kredinin yanı sıra geçtiğimiz yılın sonunda açıkladığı paketle cüzi bir miktarda 3 aylık kira desteği verildi. 

2020'de 115 bin iş yeri kapandı

2020 yılında açıklanan verilere göre, 114 bin 977 iş yeri kapandı ve iş yeri kapanışlarındaki sayı yüzde 8,2 arttı. Yaşanan salgın sürecinden en fazla etkilenen küçük ve orta boy işletmelerin bankalara olan kredi borçları ise 2020 yılı sonu itibariyle 856 milyar lira oldu. 

Esnafın belini büktü

Esnafın belini büken kira stopajı kira gelirinden doğan vergiyi (kira stopajı), kira gelirini elde eden mülk sahibinden önce, esnaf peşinen ödeniyor. TBMM'ye sunulan yeni teklif ile bu sorunun önüne geçilecek ve işletmecilerden kira stopajı alınmayacak. 

TBMM'ye sunuldu

Gelir Vergisi Kanunu ile Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu.

Komisyonda görüşmeleri devam eden kanun teklifi kapsamında işletme sahiplerinin, kira stopajı vergisi, ilan ve reklam vergisi ile çevre vergisi ödemelerinden muaf tutulmaları amaçlanıyor.

GELİR VERGİSİ KANUNU İLE YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1- 31/12/1960 tarihli ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinin (a) alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 2- 16/4/2020 tarih ve 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 
“EK MADDE 1- (1) Yeni koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığınca faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya kısıtlanan ana faaliyet alanı itibariyle restoran, lokanta, kıraathane, kafe, pastane, okul kantini ile diğer dahil yiyecek ve içecek hizmetleri veren işletmeler, spor salonu, internet kafe, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, spor, oyun ve düğün salonu, berber, kuaför ve benzeri servis işletmecisi gibi işletmelere faaliyetlerinin durdurulduğu ya da sınırlandırıldığı dönemde tahakkuk ettirilen 16/5/1981 tarih ve 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanunu'nun 12 nci maddesinde tanımlanan ilan ve reklam vergisi ve mükerrer 44 üncü maddesinde tanımlanan çevre temizlik vergilerinin tahsilinden vazgeçilir." 
MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.