Gazetevatan'nın haberine göre Milyonlarca kişiyi ilgilendiren kira gelirleri ve vergilendirilmesi bu yıl da beyan dönemi olan mart ayında gündemde. Öte yandan Kira gelir vergisinin zamanında ödenmemesi veya beyanname verilmemesi durumlarında cezai işlemler uygulanır. Bu ceza miktarı, kira bedelinin yüzde 5'ine kadar değişebilir ve istisna tutarından yararlanılamaz. Ayrıca, gecikme zammı aylık olarak eklenir ve usulsüzlük cezası da getirilebilir.

Gelir İdaresi Başkanlığı gelir vergisine ilişkin beyanname sürelerini uzatma kararı aldı. Buna göre kira geliri elde edenlerin verecekleri beyannameler 1 Nisan 2024'ten 5 Nisan 2024 tarihine aktarıldı.

GİB'den yapılan açıklama şöyle:

28 Mart 2024 tarihli ve 166 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;

- 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar,

- 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024/Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar

- Elektronik defter uygulamasına dâhil olanlar tarafından 1 Nisan 2024 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

- Kira geliri nasıl tespit ediliyor?

Gelir İdaresi Başkanlığı, gelişen teknoloji ile tapu, nüfus kayıt sistemi, bankalar gibi yerlerden elde edilen verilerle kira geliri elde ettiği ya da edebileceği düşünülen milyonlarca kişiyi belirleyebilecek durumda. Bu çerçevede, çok sayıda kişiye yazılar da gönderildi. Sorumluluklarını yerine getirmeyenler hakkında vergi cezası kesiliyor.

- 2023 yılı için kira istisnası kaç TL?

2023 yılında elde edilmiş konut kira gelirleri yıllık 21 bin TL’yi geçmiyorsa vergi ödenmesi gerekmediği gibi beyanname verilmesine de gerek yok. Söz konusu istisna tutarı 2024’te elde edilecek kira gelirleri bakımından 33 bin TL olacak. Birden fazla konutu veya birden fazla konutta hissesi bulunan kişiler için de bu istisna sınırı, tüm konutların toplamında geçerli. Örneğin yıllık 20 bin TL ve 15 bin TL kira gelirleri olan iki ayrı konutu bulunan kişi, istisna sınırını aştığı için kira gelirine ilişkin beyanname vermek zorunda.

- Avukat ve doktorlara istisna var mı?

21 bin TL’lik vergi istisnası işyeri kira gelirlerinde bulunmuyor. Yalnızca mesken (konut) kira gelirinde uygulanıyor. Ayrıca ticari, zirai ve avukatlar, doktorlar gibi serbest meslek kazancı elde edenler ile ücret ve diğer kazançları toplamı 2023 yılında 550 bin TL’yi geçen kiraya verenler de bu istisnadan yararlanamayacak.

- Kira geliri vergisi nasıl hesaplanıyor?

İnşaat Maliyetleri artarken konut satışları düşüyor İnşaat Maliyetleri artarken konut satışları düşüyor

2023 yılındaki konut kira geliri 21 bin TL’nin üzerindeyse verginin hesaplanabilmesi için öncelikle yıllık kira geliri tutarından bu 21 bin TL indiriliyor. Kalan tutar üzerinden gider de düşüldükten sonra vergi hesaplanıyor. Örneğin, yıllık 120 bin TL olan kira gelirinden önce 21 bin TL düşüldükten sonra kalan 99 bin TL’den de giderler indiriliyor. Giderleri indirmede biri tercih edilmesi gereken iki yöntem var: 1- Götürü gider yöntemi 2- Gerçek gider yöntemi

- Hangi yöntemi seçmek avantajlı?

Kira hasılatının yüzde 15’i götürü gider olarak indiriliyor. Kalan tutardan gelir vergisi hesaplanarak ödeniyor. Başka gider gösterilemiyor. Götürü gider yöntemini seçtikten sonra 2 yıl boyunca gerçek gider yöntemine geçiş yapılamıyor.