Her yıl mart ayında verilen kira beyannamesi için araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlar, kira beyannamelerinin nereye ve nasıl verileceğini araştırırken aynı zamanda, kira beyannamesi için son tarihin ne zaman olduğunu da araştırmaya başladı.

kira-sözleşmesi

Özellikle konut, iş yeri ve arsa gibi mülklere sahip olan kişiler kira gelir vergisinin son ödeme tarihini araştırıyor. Sene boyunca sağlanan kira geliri, her yılın mart ayında beyan edilmektedir. Belli bir tutarın altındaki gelirler için bu yükümlülük geçerli değildir. 2022 yılında kira gelirinin toplamı 9.500 lira ya da bu tutarın altında ise beyan edilmesine gerek görülmüyordu. Belirtilen tutarın üstündeki kira geliri için beyanname verilmediği takdirde ise, para cezası uygulanmaktadır.

Müteahhite kat karşılığı vermek isteyenler dikkat Müteahhite kat karşılığı vermek isteyenler dikkat

BEYANLAR NEREYE YAPILACAK?

kiracılı-evi-satın-almak

Kira geliri elde edenler gelir beyannamelerini ikametgahlarının bulunduğu bölgedeki vergi dairelerine giderek verebileceği gibi e-devlet platform aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait internet sitesinden hazır hazır beyan sistemini kullanarak da beyannamelerini teslim edebilmektedir. Beyanname teslim edecek mükelleflerin, 1 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2023 dönemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için 2023 mart ayının birinci gününden itibaren, 31 Mart 2023 günü akşamına kadar Beyanname işlemlerini gerçekleştirmesi gerekmektedir.

KİRA GELİR SINIRLARI

1 Ocak 2022 yılında Yürürlüğe giren 317 Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliğ’e göre, 2022 yılı için elde edilen kira geliri için kira gelir vergisinden muafiyet sınırları mesken olarak kiraya verilen yerler için 9 bin 500 lira olarak belirlenmiştir. Kira geliri belirlenen miktarın altında ise kira vergi ödemeleri yapılmamaktadır. İş yerleri için kira geliri beyanname verme sınırı ise, 70 bin TL olarak belirlenmiştir.