Fikirtepeliler Bakan Kurum'a talepleri için yazılı rapor verdi

Bakan Kurum'dan Fikirtepelilere yakında ihale ve temel atma müjdesi... FİKENTDER ''Fikirtepe Kentsel Dönüşüm'' Derneği hazırladığı 3 sayfalık bir raporu 9 Nisan Cuma günü Bakan Murat Kurum' a elden sundu.

Fikirtepeliler Bakan Kurum'a  talepleri için yazılı rapor  verdi
banner112

 Rapor, Fikirtepe 1.Etapta bulunan tüm tapuların hazineye devri ve 1. Etabın tek parsele dönüşmesinden sonra geçici şok yaşayan vatandaşların son durum nabzını yansıtırken, yetkililer tarafından şifahen söylenen bazı vaatlerin yazılı olarak sunulması taleplerini içermekte...

FİKENTDER ''Fikirtepe Kentsel Dönüşüm'' Dernek başkanı Yasin Bektaş 9 Nisan Cuma günü Haliç Kongre Merkezinde Müsiad tarafından düzenlenen bir törende, Fikirtepe'de yaşanan son gelişmeleri ve vatandaşların bazı tereddütlerinden dolayı yazılı talep beklentilerini içeren bir rapor hazırlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a verdi.

FİKENTDER'in hazırladığı raporu alan Bakan Kurum,  Fikirtepelilerin bazı vaatlerin sözde kalmaması ve yazılı olarak sunulması yönündeki taleplerini içeren raporu inceleyeceklerini söyledi. Bakan Kurum'dan ihale ve Temel atma Müjdesi Fikentder Dernek Başkanı Yasin Bektaş tüm Fikirtepelilerin selamlarını kendine iletirken, Bakan Kurum da  Fikirtepe'de ihalelerin yakında başlayacağı müjdesini vererek, Fikirtepe'de ilk temel atma törenine mutlaka katılacağını ifade ederek tüm Fikirtepelilere Selamlarını iletti.

Bakan Kurum ile yapılan görüşmeye yönelik açıklama yapan FİKENTDER Dernek Başkanı Yasin Bektaş '' Bakan Kurum hiç kimsenin mağdur olmadan projelere hızla başlanıp kısa sürede teslim edileceğini söyledi'' dedi.

Fikentder Derneği tarafından Fikirtepehaber.com'a yapılan özel açıklamada , özellikle Fikirtepelilerin tapularının 6306 sayılı yasanın 6/a maddesi gereği yeni projeler yapılıp teslim edilinceye kadar Hazine üzerine tescil edilmesinde sonra, vatandaşlardan gelen yoğun tereddüt ve soru üzerine bu yazılı talep içeren son tespit raporunun hazırladığı ifade edildi.

Peki Fikentder Derneği'nin Son Fikirtepe durum tespiti ile vatandaşların kafasına takılan bazı tereddütlerine yönelik yazılı taleplerini içeren raporda neler var? Fikirtepehaber.com olarak Fikentder Derneği'nin hazırlayıp Bakan Kurum'a elden verdiği yazılı talep raporunu sizler için yayınlıyoruz..

'ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Sayın Bakan Murat Kurum’a '' KONU : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, 25.02.2021 tarih ve 368809 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Fikirtepe Riskli Alanı ve Çevresinin 1.Etabına İlişkin olarak hazırlanan NİP-34740606 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP-34428751 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 6306 sayılı Kanun ve Cumhurbaşkanlığı 1 numaralı Kararname’sinin 97(ı) ile 102(e) maddeleri hükümleri uyarınca onaylandığı bildirilen, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 26.02.2021 tarihinden itibaren Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkartılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İMAR askıdan inmiştir.

Ancak bazı belirsizlikler pandemi ve ekonomik koşullarda göz önüne alınarak devam ettiği için vatandaşlarda ileri dönük ciddi endişeler oluşmasına sebep olmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Talimatları doğrultusunda 23 Kasım 2021 tarihinde Sayın Bakanımızla yapılan toplantı ve yetkililerden bazı hususlar hakkında şifahen her türlü bilgi tarafımıza iletilmiş ve tarafımızdan büyük sevinçle karşılanmıştır. Yapılan açıklama ve çalışmalardan dolayı müteşekkir olmamıza rağmen, 6306 sayılı Kanunun 6/A maddesi 5. Fıkrası kapsamında yapılması düşünülen tapuların hazineye devri ve toplu sözleşme fesihleri sonrası vatandaşlara gönderilmesi beklenen boşalt tebligatları resmi olarak gönderilmeden önce bazı söylemlerin yazılı yapılması vatandaşları rahatlatacaktır. Özellikle ilerleyen süreçte vatandaşların kasti olmasa bile olası hata ve yanlışlarda ilgili birimlerde hakkını resmi yollardan arayabilmesi, olası herhangi bir sebepten dolayı var olan evlerini kaybetmeden yeniden elde ederek mağdur olmaması.

Telafisi mümkün olmayan hatalar ortaya çıkmadan itiraz edebilmesi ve düzeltebilmesi için özellikle boşalt tebligatları gönderilmeden önce aşağıda sıraladığımız bazı hususlara dönük açıklamaların resmi ve yazılı yapılması rica talebimizdir. Fikirtepe’de daha önceki imar planlarına göre müteahhitlerle sözleşme imzalamış bulunan hak sahiplerinin haklarını korumaya yönelik konularda yeni plan ve uygulamalarda yazılı olmayan eksiklikler ve belirsizlikler bulunmaktadır.

Plan hiçbir koşulda yaşayanlar açısından sosyal bir yıkıma neden olmamalı, konut dokunulmazlığı ve barınma hakkı ilkeleri gereği; *Döneminin yetkililerinin de verdiği taahhüt ve basına yansıyan şifahi ifadeler sonrası yatırım yapan ve yer satın alan vatandaşlar * yapılan sözleşmelerdeki şartların yerine getirilmemesinden dolayı evsiz bırakılan vatandaşlar *Halen evinde otursa bile mevcut belirsizlikler devam ederken kanuni prosedürler sonrası gönderilecek boşalt tebligatlarıyla, kendisine tanınan süre sonrası evini rızasıyla yada kanun zoruyla boşaltmak zorunda kalacak vatandaşlar, Yani kısaca tüm hak sahiplerini kapsayacak biçimde aşağıda belirttiğimiz belirsizliklerden dolayı kamusal güvence altına alınmamıştır. Halbuki devlette yazılı kurallar işlemektedir! Yani kısaca Barınma hakkı ve mülkiyet hakkına yazılı ve net bir şekilde hiç yer verilmemiştir. Planda, mevcut kullanıcıların gerçekleşecek dönüşüm sonucunda aynı alanda yaşamlarını sürdürebilmelerine yönelik net koşullar ve paylaşımlar ele alınmamıştır.

Toplumsal yaşam ve kültürel değerlere hiç yer verilmemiş, ilerde vatandaşın gücünü aşabilecek borçlanma miktarına karşı gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapılmamıştır. Dönüşüm projelerinden etkilenen tüm kesimlere ayrımsız biçimde projenin başlangıcından sonuçlanmasına dek güvenli ve sağlıklı yaşam olanaklarına sahip geçici iskân olanakları gösterilmemiş, günün koşullarına uygun kira yardımları yazılmamıştır. ANAYASAmızın 125/1. Maddesi, idarenin her türlü eylemine karşı yargı yolu açıktır, son fıkrasında da idarenin kendi eylem ve işleminden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu hükme bağlanarak idarenin hukuki sorumluluğu düzenlenmiştir. Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında yapıların boşaltılması, yıkım , yapımı konusunda anlaşma yolu esastır. İdare Plan notlarında anlaşma yolunu bertaraf ederek, İNSAN HAKLARI ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına aykırı hareket edilerek mülkiyet hakkı ihlali yapmaktadır.

İTİRAZLARIMIZ VE YAZILI RİCA TALEPLERİMİZ :

Fikirtepe 1.Etap Master ve Plan notlarında brüt ve emsal harici alanlar belli olmasına rağmen vatandaşa arsasının karşılığında verilecek net emsal oranı belirtilmemektedir. Fikirtepe’de arsa sahibi olarak ilgili parsellerin bulunduğu 1.-2. Ve 3. Etapda bulunan bazı adalarda vatandaşlar çeşitli firmalar ile sözleşme imzalamış bulunmakta. Bakanlık ve Emlak Konut’un yapacağı alanlardan haricinde özellikle bu alanlarda proje gerçekleştirecek müteahhit firmalar vatandaşların kiralarını ödemeyerek ve proje yapımını geciktirerek mağduriyete devam etmektedir Arsa sahipleri ve bölgede yaşayan hak sahipleri olarak geçmişte çeşitli firmalar ile değişik oranlarda sözleşme imzalanmıştır.

Yeni plana istinaden yapılacak olan projelerde vatandaşın arsası karşılığı işin sahibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, işin üstlenicisi TOKİ İştiraki Emlak Konut olarak belirtildiği halde bu firmaların vatandaşlarla yapacağı paylaşım oranı belirtilmemiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imar planında bu bölgeye özel yapılan plan notları çalışması içerisinde iş sahibi olarak brüt paylaşımlarda karmaşa yaşanmaması ve vatandaşların alacaklarının korunması için işin sahibi olarak, net emsalle beraber paylaşım oranlarının da evler boşaltılması için gönderilecek boşalt ihtarnamesi öncesinde yazılı olarak belirtilmeli ve resmi olarak yayınlamalıdır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işin sahibi ve üstlenicisi olarak, resmi boşalt tebligatlarını göndermeden önce vatandaşların hangi projelerden, nasıl ve hangi usulle haklarının belirlenip teslim edileceğini açık ve net bir şekilde ifade etmelidir. Bu durum herhangi bir mağduriyet oluşmaması için herhangi birinin ya da kurumun keyfiyetine bırakılmayacak şekilde plan notlarına ekli uygulama planı olarak evler boşaltılmadan önce ve yazılı olarak netleştirilerek ilan edilmelidir. Özellikle Selimoğlu – Pana Yapı bünyesinde maketten yapılan satışlardan daire alan yüzlerce ailenin parasını gasp eden firma sahipleri ve/veya vekilleri ile mahsuplaşma olasılığında ve herhangi bir farklı özel bir durum oluşması durumunda bakanlığın, parasını bu firmaya kaptıran ama evini alamayarak mağdur duruma düşen hak sahiplerinin haklarının da korunması.

Olası mahsuplaşmalarda firmanın bu vatandaşlardan aldığı ama yapmadığı dairelerin paralarının devlete geri ödettirilmesi ve/ veya mahsuplaşama durumunda firmadan kesilmesi. Dolandırılarak mağdur olan bu hak sahiplerinin de almaya hak kazandıkları dairelerinin ilgili kanun ve kurallar çerçevesinde teslim edilmesi. Yapılacak inşaat ve paylaşım hesaplamalarında ödemelerini resmi evraklar ile netleştirebilen vatandaşların haklarının da göz önünde bulundurulması Yapımı bitmiş ama müteahhitlerin maddi yetersizliği yada iflas etmesinden dolayı iskanı alınmamış projelerde yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğinin de garanti altına alınması adına iskan problemlerinin de çözüme kavuşturulması ÖZET : Yapılan plan, daha önce devletin onay verdiği firmalar ile sözleşme imzalamış olan vatandaşların kazanılmış haklarını koruyucu hükümleri kapsayacağı ifade edilse bile yazılı olarak kapsamamaktadır.

Fikirtepe’de daire satın alan ve ödemelerini resmi evraklarla ispat eden vatandaşlar da dahil olmak üzere, mevcutta Fikirtepe’de yaşayan tüm hak sahibi vatandaşların mevcut haklarından feragat etmesine sebep olan ve/veya olacak yeni vaat ve taahhütlerin tamamının, bakanlık tarafından ilgili plan notlarında ayrılmaz yazılı bir ek olarak ilan edilmesi gerekmektedir.

SONUÇ VE TALEP :

Yukarıda açıklanan nedenlerle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, 25.02.2021 tarih ve 368809 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Fikirtepe Riskli Alanı ve Çevresinin 1.Etabına İlişkin olarak hazırlanan NİP-34740606 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve UİP-34428751 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 6306 sayılı Kanun ve Cumhurbaşkanlığı 1 numaralı Kararname’sinin 97(ı) ile 102(e) maddeleri hükümleri uyarınca onaylandığı bildirilen, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 26.02.2021 tarihinden itibaren Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkartılan ve askıdan inen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İMAR PLANINA ait; Bu mihvalde yaptığımız itiraz ve rica taleplerimizin kabul edilerek yazılı olarak sunulması, Mevcut parsel yapısına göre binaların yenilenmesine izin verilmemesi nedeniyle hak sahiplerinin mülkiyet haklarını koruyacak hükümlerin detaylı ve hiçbir yanlış anlamaya izin vermeyecek şekilde açık ve net olarak belirtilmesini, Yukarıda yazılı hususların teknik olarak el verdiği ölçüde plan notlarına işlenmesini ve/veya net cevaplarının tüm kamuoyunu da aydınlatıp rahatlatacak şekilde tarafımıza yazılı olarak sunulmasını, arz ve talep ederiz.


 

Kadir Özel

Gayrimenkul Sektöründen uzun yıllardır hizmet veren ve sektörün tüm yeniliklerini, yeni konut projelerini araştırma yaparak okuyucularına doğru ve gerçekçi bilgi aktaran bilgi birikimiyle tüm okuyucularımıza aktarıyoruz.


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
YORUMLAR
Rüştü bayar
Rüştü bayar - 1 yıl Önce

Efendim bizler 8 senedir bekliyoruz firmamızdan hiç bir haber almadık firmamızın adı başarır ne zaman yerimize başlanacak evimizde oturacak yerimizi yapmaya kalksak ne zaman çıkacağız bize bildirin efendim