Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, yapılan düzenlemeyle gayrimenkul sektöründe büyük etkiler yaratılacağını söylemenin çok iddialı olacağının altını çizerek, “150 metrekarenin üzerindeki konut satışında KDV yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü. Gayrimenkul yaşayan bir sektör ve ülkedeki, dünyadaki birçok değişkenden etkileniyor. Son dönemi ele aldığımızda inşaat maliyetlerindeki artış trendi ve ekonomideki dalgalanmaların seyri konut/arsa satın alma oranlarını etkileyecek daha önemli değişkenler olarak önümüzde duruyor.  2013 yılında yapılan düzenlemeyle Büyükşehirlerde 150 metrekareye kadar olan konutlardaki KDV oranı konut kategorisi ve emlak vergisi gibi değişkenlere bağlı olarak belirleniyordu. Düzenlemenin etkisi ve konut yapıları nedeniyle bu oran çoğunlukla %1 olarak işliyordu. Yapılan düzenlemeyle net alanı 150 metrekareye kadar olan konutlarda KDV %8 olarak sabitleniyor. Metrekare olarak bu oranın üzerinde olan konutlarda 150 metrekareye kadarlık kısım %8, aşan kısımlar ise %18’lik orana tabi tutulacak. Düzenleme kapsamında kentsel dönüşüm konutlarında %1 olan KDV indirim oranı 150 m2'ye kadar olan yapılarda korunuyor, 150 metrekareyi aşan konutlarda ise %18 KDV oranı uygulanacak.” dedi.

Fiyatlarda dramatik bir iniş çıkıştan ziyade kısmi hareketlilik yaşanacak

Düzenlemenin 1 Nisan itibariyle yürürlüğe gireceğini de sözlerine ekleyen Öğüt,  “Yeni düzenleme bu tarihten itibaren alınan ruhsatlar için geçerli olacak. Bu tarihten önce alınmış ruhsatlar için mevcut hükümler geçerli olacak. Bu iki düzenlemeye baktığımızda lüks konut segmenti için bir düşüş öngörülebilirken alt-orta segment için KDV artışından dolayı fiyatlara yansıyacak bir miktar artış olabilir. Üretim maliyetlerinde önemli bir yer tutan arsa/arazide oranın %18’den %8’e düşmesi de değişikliğe neden olabilecek bir başka kalem. Yapılan düzenleme fiyatlarda dramatik bir iniş çıkıştan ziyade kısmi hareketlilik sağlayacaktır.

Türkiye’de konutta %116, konut imarlı arsa/arazide %47,10 değer artışı yaşandı

Son dönemde ciddi şekilde artan inşaat maliyetleri, kurdaki dalgalanmalar gibi nedenler ev fiyatlarında artışa neden oluyordu. TÜİK’in mart ayında açıkladığı son verilere göre İnşaat maliyet endeksi, 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %15,24 bir önceki yılın aynı ayına göre %79,91 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %10,12, işçilik endeksi %33,83 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %98,20, işçilik endeksi %41,02 arttı. Endeksa verilerine göre, Türkiye’de son 1 yılda konutta %116, konut imarlı arsa/arazide %47,10 değer artışı yaşandı.” şeklinde konuştu. 

Türkiye’de konut ihtiyacını belirleyen iki önemli etken olduğunu konusunu da değinen Öğüt şöyle konuştu:

Düzenlemelerin satın almaya etkisini hep birlikte gözlemleyeceğiz

Afet, kentsel dönüşüm gibi durumlar, nüfus artışı ve kentleşme oranı konut ihtiyacını etkilerken aynı zamanda konutun yapısının da dönüşmesine sebep oluyor. Ülkemizde kentleşme artarken diğer yandan hane halkı büyüklüğü yıllara göre istikrarlı şekilde küçülüyor. Bu düşüşün yansıması olarak ortalama konut metrekareleri de azalıyor. Bu düzenlemenin etkilerini tahmin edebilmek için de 150 metrekarenin altındaki ve üstündeki konut sayılarını bilmek gerekir. Türkiye’deki yapı stokunun ve yeni yapılan evlerin çoğunluğu 150 metre kare altındaki yapılardan oluşuyor.  Düzenlemedeki diğer maddelere bakarsak, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu kapsamındaki konutlarda 150 metrekareye kadar %1, aşan kısmı için %18 KDV tahakkuku yapılacak. İnşaatta önemli bir üretim maliyeti kalemi olan arsa ve arazilerin KDV oranının %18’den 8’e indirilmesi de dikkat çeken düzenleme maddelerinden. Önümüzdeki günlerde düzenlemelerin satın almaya etkisini ve yeni düzenlemeler yapılıp yapılmayacağını hep birlikte takip edip, gözlemleyeceğiz. “