İnşaat projelerinin diğer sektörlerdeki projelerle kıyaslandığında çok daha uzun sürdüğünü dile getiren Yurtseven, bu durumun mülk sahiplerine bazı dezavantajlar getirdiğini belirtiyor.  Yurtseven, uzun soluklu inşaat projelerinde mülk sahiplerinin teknik konularda yetersiz kaldığını ifade ederek, özellikle kat karşılığı projelerde ve kentsel dönüşüm projelerinde yaşanan bazı aksaklıkların bundan dolayı yaşandığını kaydediyor.  Özellikle pandemi sürecinde ve ekonomik durumlardan dolayı inşaat projelerinde gecikmeler ve sorunlar daha fazla çıkmaya başladığı bu dönemde mülk sahipleri adına projeleri profesyonel olarak takip etmenin daha da önem kazandığını belirtiyor.

İnşaat Teknik İzleme nedir?

İnşaat Teknik İzleme süreci, kat karşılığı projelerde ve kentsel dönüşüm projelerinde, projenin her aşamada kontrol edilmesi ve gerekli durumlarda ilgili proje ve mülk sahiplerini bilgilendirmeyi amaçlıyor. Kat karşılığı projeler ve kentsel dönüşüm projelerinin inşaat süresince, yüklenici tarafından bilinçli ya da bilinçsiz bazı hatalar yapılabiliyor. Bu hataların zamanında tespit edilmesi, mülk sahiplerine gerekli uyarıların yapılması açısından önem arz ediyor. İnşaat Teknik İzleme, kat karşılığı projeler ve kentsel dönüşüm projelerinde sürecin yaklaşık yüzde 50 ila 60'lık bir kısmını oluşturuyor. 

İnşaat Teknik İzleme Planı

İnşaat Teknik İzleme Planı ile inşaat süresince yatırımı takip etmenin mümkün olacağını ifade eden Yurtseven, bunun inşaat süresince hazırlanacak raporlarla sağlanacağını belirtiyor. İnşaat Teknik İzleme Planı önemli aşamalardan oluştuğunu söyleyen Yurtseven, bunların inşaata başlamak için gerekli ruhsat ve izinlerin alınması ile birlikte yüklenici tarafından hazırlanacak iş programının takibi; inşaatın başlangıcından itibaren, sözleşme ve teknik şartnamelere uygunluğunun denetlenmesi, sözleşme ve teknik şartnamelere aykırı durumların tespit edilmesi halinde mülk sahiplerinin bilgilendirilmesi; inşaat çalışmasında işin yüzdesel olarak ilerleyişinin fiziksel ilerleyişle birlikte belirlenmesi; yüklenici tarafından hazırlanacak hakediş raporlarının gerekli görülen durumlarda kontrol edilmesi; yüklenici tarafından hazırlanacak ilerleme raporlarının takibi, inşaat ekiplerini farklı inşaatlara kaydırmak suretiyle işin gecikmesine sebebiyet verilmesi halinde mülk sahiplerine gerekli uyarıların yapılması; her rapor döneminde ez az bir kez yüklenici ve mülk sahiplerinin katılımıyla değerlendirme toplantılarının yapılması; inşaat süresince yapılacak düzenli kontroller ile tespitlerde bulunarak, hazırlanacak teknik ilerleme raporları ile güncel durum hakkında mülk sahiplerinin bilgilendirilmesi olduğunu dile getiriyor. 

Yurtseven, İnşaat Teknik İzleme Planı ile yatırımlarla ilgili mimari projeleri, mühendislik projeleri, bütçe, iş programı ve kontratları, fiziksel inşaat ilerlemeleri ile harcamaların düzenli olarak izlenilebileceğini, ortaya çıkabilecek risklerin zamanında belirlenmesi sağlanarak oluşması muhtemel problemlerin meydana gelmeden çözülmesine yardımcı olacağı ve yatırımcıların adına takibin sağlanacağını da sözlerine ekliyor.