Atıl arazilerin değerlenmesi amacıyla bugüne kadar sadece devlet tarafından gerçekleştirilen arazi toplulaştırması uygulaması yeni yasal düzenleme ile artık bölgedeki arazi sahiplerinin talepleri doğrultusunda gerçekleştirilebilecek. Uparazzi Genel Müdürü Hakan Erilkun, bu uygulamanın hem tarımsal alanların verimi hem de nitelikli ekonomik büyüme açısından büyük önem taşıdığını, toplulaştırma uygulamasıyla kazanılacak alanların arsa arazi değerlerini en az %20 oranında artıracağını belirterek şunları söyledi:

Ülkemizde 24 milyon hektar büyüklüğünde işlenebilir arazinin 2 milyon metrekarelik bölümü atıl arazi niteliğinde bulunuyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri büyüklüğü ve hukuksal sorunları bakımından toplulaştırma için sadece devlet müdahalesinin beklenmesidir. Yeni uygulama ile arazi sahiplerinin bölgedeki arazi sayısı ve pay çoğunluğu sağlanmak kaydıyla başvurusu ile devletin toplulaştırma yapacak olması hem hakkaniyet hem toprakların değerlenmesi için çok büyük bir adımdır.

Özellikle pandemi dönemiyle birlikte arsa arazi değerlerindeki hızlı yükselişin bu uygulama ile en az %20 oranında artacağını belirten Erilkun, sözlerini şu örneklerle destekledi: Toprağa yatırım her zaman en çok kazandıran yatırımdır. İmarsız topraklar özellikle İstanbul’a yakın noktalarda büyük değer kazandı. Son 6 ayda Bursa, Kocaeli ve Kırklareli’nde %25 oranında yaşanan bu artış Edirne’de %46’ya, Balıkesir’de %56 ya varmaktadır.  Yapılan alımların büyük çoğunluğu da geleceğe yatırım amacı taşımaktadır. Toplulaştırmada yapılan bu düzenleme ile arazilerin kıymeti artacak, bu da en az %20 oranında yeni ve büyük bir fiyat artışını beraberinde getirecektir.