Hem kiracıların hem de ev sahiplerinin hakları Borçlar Kanunu ile yasal olarak belirleniyor. Kiracılar ile ev sahipleri arasında bazı durumlarda anlaşmazlıklar yaşansa da kiracıların da ev sahiplerinin de bazı hakları bulunuyor. Her iki tarafın da birbirine karşı sorumlulukları bulunmaktadır.

ki taraf arasında yapılan kira sözleşmesi, her iki tarafın da hak ve sorumluluklarını resmiyete döküyor. Sözleşme ile kiraya verilen kullanılmasını kiracıya bırakırken kiracının kira bedelini ödeme yükümlülüğü aldığını gösteriyor. Hem belirli süreli hem de belirli olmayan süreler için kira sözleşmesi yapılabiliyor. 

Müşterek tapu nedir, satılır mı? Müşterek tapu nedir, satılır mı?

Sigorta ve vergi ödemeleri ev sahibi tarafından, tadilat masrafları ev sahibi tarafından ödenir. Kira kontratı kira sözleşmesinde yer alan son tarihten 15 gün önce yeni sözleşme imzalanmaması durumunda yenilenir. Eşyalı evlerin yıpranma payı kiracılardan talep edilemez. Ev sahibi kontrat süresi dolmadan kiracıyı evden çıkaramaz. Konutta meydana gelen sorunların çözümü ev sahibinden talep edilir. Kiracı depozito bedelini geri alabilir. Zamanında ödenmeyen kiralar için ekstra bir ücret alınamaz. 

EV SAHİBİNİN HAKLARI NELER?

Ev sahipleri yasal olarak belirlenen oranda kira artışı yapabilir. Zammı kabul etmeyen kiracıyı, kontratın bitmesi ile evden çıkarabilir. Kiracının kirayı ödememesi durumunda ev sahibi, 30 gün içinde borcun ödenmesi için ihtarname gönderebilir. Borç yine ödenmezse kiracı evden çıkarılabilir. Evde, ev sahibinin bilgisi dışında yapılan değişikliklerin geri alınması ev sahibi tarafından talep edilebilir. 3 kira bedelini geçmeyecek kadar depozito alma hakkı vardır. Kira sözleşmesi sona erdiğinde evde kiracıdan kaynaklı bir hasar olursa depozito iade edilmeyebilir. 

KİRACI HANGİ DURUMLARDA EVDEN ÇIKARILABİLİR?

Kanun çerçevesinde belirlenen durumlarda ev sahibi kiracıyı evden çıkarabilir. Kiraya verilen ev, ev sahibinin kendisi, eşi ya da bakmakla yükümlü olduğu kişiler için gerekliyse kiracı evden çıkarılabilir. Kiracıya bildirmek şartıyla ev kiradayken başkasına satılabilir. Ev satıldıktan sonra kiracı 6 ay içerisinde evden çıkarılabilir. Kiracı özensiz davranır ve komşular ile problem yaşarsa ev sahibi kiracıyı evden çıkarabilir. Ev sahibinin kiracıyı evden çıkarması için tadilat, ev sahibinin ev ihtiyacı olması ve mülk sahibinin değişmesi gerekir.