Devremülk hakkının, bir irtifak hakkı olduğu için basit yazılı bir sözleşme ile devredilmesinin mümkün olmadığını, sözleşmenin geçerli olabilmesi için devir işlemlerinin tapuda resmi şekilde gerçekleştirilmesi veya noterde satış vaadi sözleşmesi olarak yapılması gerektiğini dile getiren Avukat Melek Elden Aydın, noterde yapılan sözleşmelerde de devrin sağlanması için tapuda işlemlerin tamamlanacağını kaydederek devremülk alacakların daha sonra sürprizlerle karşılaşmamaları için öncesinde dikkat edilmesi ve incelenmesi gereken hususları 15 madde halinde şöyle sıraladı:

Devremülk ve devre tatil aynı değildir. Devremülk hakkı yılın belli dönemlerinde 15 günden az olmamak şartı ile kullanılır. Devre tatil ise en az 3 yıl için yapılan, yıl içinde 1 haftadan az olmayan bir dönem içinde kullanım hakkı içerir.

Devremülk, tapu devriyle elde edilen bir irtifak hakkı olup, devir işlemlerinin tapuda resmi şekilde yapılması gerekir. Devremülk hakkı, tapu kütüğüne işlenir ve bu husus tapu senedinde belirtilir. Bu nedenle, devremülk hakkı herkese karşı ileri sürülebilir.

Devre tatil hakkı şahsi bir hak olduğundan bu hakkın devrinin yazılı yapılması yeterlidir. Devre tatil hakkı sadece borçlusuna karşı ileri sürülebilir. Örneğin, devre tatil alındıktan sonra firma tesisi başkasına satarsa yeni malikten bir hak talep edilemez.

Devremülk alırken bitmiş projeler tercih edilmeli, bitmemiş projelerde satıcıdan teminat alınmalı

Tapu kayıtları detaylı şekilde incelenmeli, satın alınan devremülk hisselerin tapusunun olup olmadığı kontrol edilmeli

Tapu kaydında ipotek, haciz gibi şerhlerin olup olmadığı ve yine yıkım kararı gibi durumların olup olmadığı incelenmeli

Gösterilen gayrimenkul ile sözleşmede yazılı olan gayrimenkulün aynı gayrimenkul olmasına dikkat edilmeli ve imara ilişkin bir sorun olup olmadığı ve iskanı alınıp alınmadığı kontrol edilmeli.

Satış sözleşmesi imzalanmadan önce dikkatli bir şekilde okunmalı, tarihi kontrol edilmeli ve bir nüshası alınmalı.

Ödeme, tapu sicil müdürlüğünde devrin gerçekleştiği esnada yapılmalı.

Yönetim planı incelenmeli, devremülkün bakım-onarım ve işletme giderleri için ödenmesi gereken aidat miktarları öğrenilmeli

Tüketici kayıtsız şartsız 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden aldığı devremülkten cayma hakkına sahip. Ancak buna dair bildirimi noter aracılığıyla yapmalı.

Tutar ve senetler, bildirimin satıcıya tebliğ edildiği tarihten itibaren 14 gün içinde tüketiciye iade edilmeli

Satıcı tarafından cayma hakkına ilişkin ön bilgilendirme yapılmadıysa ve cayma formu verilmediyse alıcının cayma süresi 1 yıl uzar.

Önden ödeme yapılan durumlarda cayma hakkı devremülkün teslim edildiği tarihe kadar uzar, tüketicinin cayması halinde satıcı yüzde 2’ye kadar tazminat alabilir.

Devre tatilde de cayma hakkı vardır. Burada tüketici noterden bildirim yapmadan 14 gün içerisinde yazılı şekilde talebini iletebilir.”