Adana’nın Çukurova ilçesi Kireçocağı mahallesindeki tamamı 8.496,20 metrekare olan arsanın 4.061,18 metrekarelik kısmı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı kurumlardan olan Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından 9.000.000 TL bedelle satışa sunuldu.

14883 Ada ve 1 Parseldeki imarsız arsa 27 temmuz 2022 tarihinde saat 10.00’da Adana’da satışa çıkartılacak. Geçici teminat bedeli 900.000 TL olarak belirlenen arsanın satışına katılmak isteyenler detaylı bilgiyi 0 (322) 235 07 17 (dahili No:1442) numaralı telefondan alabiliyor.

Milli Emlak’tan gayrimenkul almanın avantajları neler?

Emlak vergisinden 5 yıl muafiyet
KDV’siz ödeme
Tapu harcından muafiyet
2 yıla kadar taksit imkânı.

Milli Emlak Arazisi Nasıl Alınır? Kullanım Bedeli Ödenir Mi?

Devlete ait olan tüm taşınır ve taşınmaz mallar Milli Emlak olarak nitelendirilir. Bunlara ek olarak tüm kamu malları da Milli Emlak bünyesindedir. Milli Emlak Müdürlüğü hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazları ve devletin tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesinden sorumludur. Hazineye ait taşınmazlar ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri de Milli Emlak’ın arazisi için kullanma bedeli ödenir mi sorusudur.

milli-emlak

Kullanılacak arazinin ya da binanın kiralama işlemleri için Başbakanlık'tan izin alınması gereklidir. Milli Emlak’ın arazileri için idare tarafından belirlenen kullanım bedelleri ödenmelidir.

Taşınmazların kiralanması için nasıl başvuru yapılır?

Spor ve sosyal içerikli, ticari, tarımsal ya da başka amaçlarla kullanılmak üzere taşınmazı kiralamak isteyen talep sahibi öncelikli olarak kiralama amacını ve taşınmazın sınırlarını belirten bir dilekçe ile birlikte taşınmazın yer aldığı bölgedeki defterdarlığa ya da mal müdürlüğüne müracaat etmelidir. Kiralama işlemleri açık teklif, kapalı teklif ve pazarlık usulüne göre yapılır. Taşınmazın kira bedeli, bedel tespit komisyonu tarafından taşınmazın özellikleri ve konumu göz önüne alınarak rayiç bedel üzerinden belirlenir.

Talep sahibi ihale onayından sonra ne yapmalıdır?

İhale sonucunu kazanan talep sahibi, ihale kararının tebliğ edilmesini takip eden 15 gün içinde ihale için yatırdığı geçici teminatını kesin teminata çevirmelidir. İdare ile talep sahibi arasında sözleşme imzalanır ve talep sahibi sözleşmeyi notere tasdik ettirerek idareye vermelidir.

İhale bedelinde yer alan vergi, harç, resim ve diğer giderleri ödemelidir. Bu zorunluluklar yerine getirilmediğinde idare protesto çekmeye gerek duymadan ihaleyi bozma ve geçici teminatı hazineye gelir olarak kaydetme işlemini yapabilir. Talep sahibi kiraladığı yeri başkasına devretmek isterse Bakanlığın iznini alması gerekir. İzinsiz devir yapıldığında sözleşme feshedilir.

Milli Emlak'ın arazisi izinsiz olarak kullanıldığında ne olur?