Bursa Uludağ Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.BURSA (İGFA) - Bursa Uludağ Üniversitesi'nce 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Söz konusu yönetmeliğin değişiklik yapılmasına dair yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğinin 18'inci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırıldı.

Söz konusu düzenleme ile Eğitim Fakültesi için; "Bir kez devam şartı sağlanmış olan salt teorik dersler ile derse bağlı uygulama ve laboratuvar derslerinin tekrar alınması durumunda devam zorunluluğu aranmaz" maddesi yürürlükten kaldırıldı.