AVM’ler 2023 Yılında Cirolarını İkiye Katladı AVM’ler 2023 Yılında Cirolarını İkiye Katladı

Burgan Bank K.P.S.C.’nin, sermaye optimizasyonunu sağlamak ve Türkiye’deki operasyonlarını güçlendirmek üzere, Burgan Bank A.Ş.’de sahip olduğu hisselerinden, Burgan Bank A.Ş.’nin toplam sermayesinin %52’sine denk gelen kısmının, Kuveyt ve Türkiye’de ilgili yasal otoritelerinden gerekli tüm onaylar alınarak, %99.99’u KIPCO Holding’e ait olan Al Rawabi United Holding K.S.C.C.’ye devretme işlemlerinin tamamlandığını kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Ana hissedarımız olan Burgan Bank K.P.S.C.’nin Kuwait Projects Company Holding K.S.C.P. (KIPCO) iştiraki olması nedeniyle bu işlem neticesinde, Burgan Bank A.Ş.’nin nihai hissedarında değişiklik olmamıştır. Ayrıca Burgan Bank K.P.S.C. Türkiye’deki yönetim, faaliyet ve çalışmalarını aynı şekilde sürdürmeye ve Bankanın finansal tablolarını konsolide etmeye devam edecektir. Hisse devrinin Burgan Bank A.Ş.’nin müşteri ve çalışanları üzerinde de herhangi bir etkisi olmayacağını kamuoyunun bilgilerine sunmak isteriz.