Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 20'nci ve 18'inci maddesi gereği kıdem tazminatının ödenmesinden kat maliki, yani ev sahibi sorumludur.

Ancak kat maliki ödemez ise kiracı da müşterek ve müteselsilen sorumludur.

Ancak kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödemeyi kira borcundan düşebilir.

Kural böyle olmakla birlikte, uygulamada yapılan kira sözleşmeleriyle kıdem tazminatının veya aidatla birlikte toplanan kıdem tazminatı fonu katılım payının kiracı tarafından ödeneceğine karar verilebilir.

Müşterek tapu nedir, satılır mı? Müşterek tapu nedir, satılır mı?

Bu durumda kıdem tazminatının veya toplanan avansın, kiracı tarafından ödenmesi gerekir.

Kira sözleşmesinde böyle bir hüküm yoksa, kanuna göre bu bedeller kat maliki tarafından ödenmelidir.