2024’ün enerji verimliliği yönünden başarılı bir yıl olacağını belirten EYODER Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ünlü, yeni dönemde enerji hizmet şirketlerini geliştirmeye, enerji verimliliği alanındaki farkındalığı artırmaya ve Enerji Performans Sözleşmeleri pazarını büyütmeye odaklandıklarını söyledi.

 

Enerjinin verimli ve sürdürülebilir üretilmesi, tüketilmesi ve yönetilmesine katkı sağlama hedefiyle faaliyet gösteren Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER), yeni yıl öncesi üye buluşması gerçekleştirdi. Enerji hizmet şirketlerinin (ESCO) yanı sıra finans, sigorta, teknoloji gibi farklı sektörlerden şirketlerin de üye olduğu EYODER’in İstanbul’da düzenlenen buluşmasında hem derneğin yeni dönem vizyonu konuşuldu hem de üyeler arasındaki iletişim ağı güçlendirildi.

Onur Ünlü: “Uluslararası finans kuruluşlarının enerji verimliliği yatırımlarını finanse etmesini bekliyoruz”

Enerji verimliliği pazarındaki gelişmeler doğrultusunda son yıllarda vizyon değişikliğine gittiklerini söyleyen EYODER Yönetim Kurulu Başkanı Onur Ünlü, “2010 yılında enerji verimliliği danışmanlık şirketleri arasında güç birliği sağlama hedefiyle faaliyetlerine başlayan EYODER artık enerji hizmet şirketlerini geliştirmeye, enerji verimliliği alanındaki farkındalığı artırmaya ve Enerji Performans Sözleşmeleri pazarını büyütmeye odaklanan bir yapıya dönüşüyor. Bunun için çok doğru bir zaman çünkü 2024’ün enerji verimliliği yönünden başarılı bir yıl olacağına inanıyoruz. Ülkemizin iklim değişikliği ile mücadelede enerji verimliliği alanında agresif hedefler belirlemesi, uluslararası finans kuruluşlarının yine bu hedefler doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımları finanse etmesine yönelik beklentiler de buna işaret ediyor. Biz de EYODER olarak ülkemizin enerji verimli hale gelmesi için çalışmaya, kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum arasında bir köprü olmaya devam edeceğiz” dedi.

Ulusal ve uluslararası çalışmalara katkı

Geçtiğimiz Ekim ayında Global ESCO Network (Küresel ESCO Ağı) Üyesi olduklarını hatırlatan Ünlü, bu ağ üzerinden iklim değişikliği tehdidini azaltma ve Paris Anlaşması çerçevesinde belirlenen hedeflere yönelik uluslararası çalışmalara destek vereceklerini belirtti. 2023 yılında yurt içinde yaptıkları çalışmaları da hatırlatan Ünlü, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’na EYODER üyeleri olarak katkı sağladıklarını ve TOBB İklimlendirme Meclisi’ndeki Enerji Verimliliği Komisyonu’nda yer aldıklarını belirtti. 

Doğtaş Arch Koleksiyonu İle Modern Ve Zarif Dokunuşlar Doğtaş Arch Koleksiyonu İle Modern Ve Zarif Dokunuşlar

EYODER hakkında:

2010 yılında, gelişmekte olan enerji verimliliği sektöründe güç birliğini sağlamak amacı ile enerjinin verimli ve sürdürülebilir üretilmesinin, tüketilmesinin ve yönetilmesinin zorunlu olduğuna inanan tüm gerçek ve tüzel kişileri birleştirici sivil toplum kuruluşu olarak kurulan Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER), enerji verimliliği sektörünün sağlıklı gelişimi için çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye'de enerji hizmet şirketlerini temsil eden tek sivil toplum kuruluşu olan EYODER, en ucuz, temiz ve ulaşılabilir enerjinin tasarruf edilen enerji olduğu bilinci ile ilgili mevzuatların analizi, piyasa geliştirme çalışmaları, uluslararası standartlara uygun mesleki eğitimler, bilinçlendirme çalışmaları ve üyeler arası dayanışma faaliyetleri gerçekleştirmektedir.