Bazı bölgelerde karşımıza çıkan İşte, müfrez tarlanın ne anlama ve geldiği ve kullanım alanı. Müfrezin sözcük anlamı bir bütünden ayrılmış parça demektir.

Özellikle tapu kayıtlarının taşınmaz bölümlerinin ifadesinde bu ifade ile çokça karşılaşılmaktadır.

Tapuda Müfrez Tarla Ne Demektir?

Tapu işlemlerinde taşınmaza ait birtakım bilgiler verilmektedir. Bu bilgiler arasında taşınmazın büyüklüğü, yeri, cinsi ve tipi gibi bilgiler bulunmaktadır. Müfrez tarla ifadesi de verilen bilgiler arasında yer alabilmektedir.

Tapu üzerinde taşınmazın türü ve büyüklüğü gibi bilgilere yer veriliyor. Örneğin arsa, arazi yazılarak taşınmazın cinsi belirtilmiş oluyor. Kimi tapuların üzerinde “müfrez” tarla yazıyor. Peki müfrez tapu nedir? diyorsanız işte yanıtı…

Müfrez tapu nedir?

Tapu, arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini gösteren, tapu sicil müdürlüğünce verilmiş, aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli resmi bir belge olarak karşımıza çıkıyor.

Tek bir parsel halinde bulunan parselin bölünerek birden fazla parsele ayrılması işlemine ifraz adı verilmektedir. İşte bu şekilde ifraz işlemi gördükten sonra oluşan parçalara müfrez tarla adı verilmektedir. Tapu Sicil Müdürlüklerinde bütünden ayrılmış olan parçalara müfrez bölüm yani müfrez tarla adı verilmektedir.