Öncelikle işlem yapmak istediğiniz taşınmazın bilgilerine ulaşmak isterseniz, parsel sorgu uygulamamızı kullanabilirsiniz. Bunun için; isterseniz parselsorgu.tkgm.gov.tr/ adresinden dilerseniz de uygulama mağazalarından “TKGM parsel sorgu” uygulamamızı cep telefonunuza indirerek taşınmazın bilgilerini inceleyebilirsiniz.

Parsel sorgu ekranında görüntülediğimiz taşınmazın birçok özelliğine ulaşmak mümkün. İlgilendiğimiz taşınmazın;

•Cins ve alan bilgilerini,

•Mahalle veya sınır değişikliğinden kaynaklı yeni idari sınır, mahalle, ada ve parsel bilgilerini,

•Yapılı veya kat mülkiyetli olup olmadığını, 

•Yapılı taşınmazlarda bağımsız bölümün kat, cins ve numara bilgilerini,

•Binanın kaç kat ve bağımsız bölümden oluştuğu gibi bilgileri sayfa üzerinden kontrol edebiliyoruz.

tapu-evraklarım

Satış müracaatı sonrası tapu müdürlükleri tarafından, satışı yapılacak taşınmaz üzerinde haciz, ipotek gibi bilgiler bulunması halinde taraflar bilgilendirilmekle birlikte; taraflar isterse satış müracaatı öncesi ilgili tapu müdürlüklerinden veya /www.turkiye.gov.tr/ veya webtapu.tkgm.gov.tr/ adresinden e-devlet şifresiyle bu bilgilerin bulunup bulunmadığını ilgilileri öğrenebilir. Taşınmaz üzerinde ihtiyati tedbir, kamu haczi gibi yasaklayıcı belirtmeler olması halinde, satış öncesi ilgili idarelerden satış için izin yazısı veya terkin yazısı alınması gerekir. Aksi halde satış işlemi yapılamaz.

Satışı yapılacak taşınmazın belediye veya herhangi bir kamu kurumuna borcu olmamalı. Aynı zamanda ilgili kanunlar gereği, satış bedeli emlak rayiç değerinden düşük olmamalı. Bu nedenle satış işlemi için ilgili belediyeden borcunun olmadığını ve “emlak rayiç bedelini” gösterir belgenin alınması gerekir.

İlgili kanunlar gereği; taşınmaz üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalarla bu binalar içerisinde yer alan büro ve ticarethane vb. bağımsız bölümler için zorunlu deprem sigortası yapılması zorunlu olup satışı yapılacak taşınmazın bu kapsama girmesi halinde “zorunlu deprem sigortasının” yapılması da gerekmekte.

Tapu müdürlüklerine yapılacak satış talepleri, sadece Web-Tapu üzerinden yapılabiliyor. Web Tapu sistemine https://webtapu.tkgm.gov.tr/ adresinden giriş yapabilirsiniz.

Satışı talep edilen taşınmazın maliki vefat etmiş ise öncelikle varislerden birinin mirasın intikali işlemi için, sistem üzerinden talepte bulunarak tapu müdürlüğünde adlarına gerekli tescil işlemlerini yaptırması gerekir.

Tek mirasçının imzası ile yapılan intikal işlemleri elbirliği mülkiyet olarak tüm mirasçılar adına tescil edilir. Bu durumda mirasçılar kendi aralarında veya tüm mirasçılar birlikte 3. kişilere satış yapabilmekte olup; mirasçılar ayrı ayrı 3. kişilere hisse satışı yapamamaktadır.

Mirasçılar paylı mülkiyet olarak tescilini talep etmek isterlerse talep eden mirasçı bunu sistemden yapacağı müracaatta belirtmeli ve intikal işleminin imza aşamasında, tüm mirasçıların hazır bulunarak paylı mülkiyet olarak tescilini talep etmesi gerekmektedir.

WebTapu’dan satış işlemi için yapacağınız başvuru için gerekli bilgilerse şöyle:

•Satışı yapılacak taşınmazın mahalle, ada, parsel ve varsa bağımsız bölüm bilgileri,

•Alıcının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adı, soyadı ve telefon numarası,

•Tarafların temsilcisi varsa temsilcinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adı, soyadı ve telefon numarası aynı zamanda temsil belgesinin tarih, sayısı ve düzenleyen kurum bilgisi,

•Taşınmazın satış bedeli ve emlak rayiç değeri,

•Konut niteliğindeki taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası,

•Tarafların varsa taşınmaz üzerindeki haciz, ipotek vb. kısıtlayıcı belirtmelerden bilgi sahibi olup olmadığı, 

•Taraflardan birinin görme, konuşma veya işitme engelli olması halinde bu kişinin isteğine bağlı olarak 2 adet tanığının adı, soyadı ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, yazı ile de olsa hiçbir şekilde anlaşma imkanının bulunulmaması durumunda işaret dilinden anlayan yeminli bilirkişinin adı, soyadı ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,

•Taraflardan birinin okur yazar olmaması durumunda 2 adet tanığının adı, soyadı ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,

•Taraflardan birinin Türkçe bilmemesi durumunda yeminli tercümanının adı, soyadı ve

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası

Bu bilgilerle WebTapu üzerinden yapmış olduğunuz başvuru otomatik olarak ilgili tapu müdürlüğünün sistemine düşmekle birlikte, taraflara ait girmiş olduğunuz telefon numaralarına başvurunun oluşmasıyla birlikte bilgilendirme mesajı gidecektir. İşlem süresince SMS bilgilendirmeleri devam edecektir. Siz de isterseniz WebTapu üzerinden “Başvuru Takip” menüsünden başvurunuzun takibini, varsa eksik belge girişlerinizi yapabilirsiniz.

Satış işleminin nasıl yapılacağının detaylı bilgisi videomuzda bulunmaktadır.