Son yapılan düzenlemyle birlikte artık kentsel dönüşüm özellikle büyükşehirlerde hız kazanacak ayrıca depreme danayıksız olan yapıların yıkılması daha sağlam binaların inşa süreci değişmiş olacak Ayrıca artık yapı ruhsatı alınması da dahil olmak üzere tüm iş ve işlemler, hisseleri oranında maliklerin salt çoğunluğu ile aldığı karara istinaden yapılabilecek” dedi.

 Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren ‘Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Düzenlemenin kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracağını belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Kanun çerçevesinde öncelikli olarak yargı sürecinin hızlandırılması amaçlanıyor. Ayrıca artık yapı ruhsatı alınması da dahil olmak üzere tüm iş ve işlemler, hisseleri oranında maliklerin salt çoğunluğu ile aldığı karara istinaden yapılabilecek. Hak sahiplerine yapılacak tebligat, tahliye ve yıktırmaya ilişkin tutanağın yapıya asılması, maliklere e-Devlet Kapısı üzerinden bildirilmesi ve ilgili muhtarlıkta 15 gün süreyle ilan edilmesi suretiyle yapılabilecek. Tahliye ve yıktırmaya ilişkin işlem, muhtarlıkta yapılan ilanın son günü ayni ve şahsi hak sahiplerine tebliğ edilmiş sayılacak. Riskli yapı tespiti Kentsel Dönüşüm Başkanlığı veya idarece resen yapılabilecek. Riskli yapıların yıktırılması için maliklere tek seferde 90 günden fazla olmamak üzere süre verilecek” dedi.

Rezerv Yapı Alanları Yeniden Tanımlanıyor

Kanun'daki ‘rezerv yapı alanı’ tanımında da değişikliğe gidildiğini belirten Özelmacıklı, “Tanımda yer alan ‘yeni yerleşim alanı olarak’ ibaresi metinden çıkartılarak meskun alanların bu kapsama alınmasının önü açıldı. Kentsen Dönüşüm Başkanlığına dış finansman imkânlarından faydalanma imkanı sağlandı. Gene önemli bir düzenleme olarak hazine taşınmazlarının bu başkanlık tarafından kullanılmasını sağlamak üzere değişiklik yapıldı. İstanbul'da dönüşümü hızlandırmak için başlatılan ‘yarısı bizden’ kampanyasının uygulanabilmesi için hak sahiplerine yapım için mali yardım yapılabilmesine yönelik kanunda düzenleme de yapıldı” şeklinde konuştu.

Yüzyılın Kentsel Dönüşümü İstanbul'da Başlıyor Yüzyılın Kentsel Dönüşümü İstanbul'da Başlıyor

Kolluk Kuvveti Marifetiyle Tahliye

Kanun kapsamındaki yapıların tahliyesinin engellenmesi durumunda; mülki idare amiri tarafından verilecek yazılı izne istinaden yeterli kolluk kuvveti marifetiyle tahliyelerin ve yıkımların yapılabileceğini de aktaran Özelmacıklı, “Riskli yapıların yıktırılması konusunda Bakanlığa verilen görev ve yetkiler de bundan sonra Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca kullanılacak. Tahliyelerde kolluk kuvvetleri de kullanılabilecek. Riskli yapıların yıktırılması için maliklere tek seferde 90 günden fazla olmamak üzere süre verilecek. Başkanlık veya idare tarafından yapılan veya yaptırılan riskli yapı tespit, tahliye ve yıktırma masrafları, hisseleri oranında maliklerden tahsil edilecek. Yapılara verilen elektrik, su ve doğal gaz gibi hizmetlerin durdurulması konularında Bakanlığa verilen görev ve yetkiler Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca da kullanılacak” diye konuştu.

Tebligat Süreci Kolaylaştırılıyor

Kanun çerçevesinde tebligat sürelerinin de önemli ölçüde kısalacağını ifade eden Özelmacıklı, “Kanun kapsamındaki yapıların tahliyesine ve yıktırılmasına ilişkin olarak ayni ve şahsi hak sahiplerine yapılacak tebligat, tahliye ve yıktırmaya ilişkin tutanağın yapıya asılması, maliklere e-Devlet Kapısı üzerinden bildirilmesi ve ilgili muhtarlıkta 15 gün süreyle ilan edilmesi suretiyle yapılacak. Tahliye ve yıktırmaya ilişkin işlem, muhtarlıkta yapılan ilanın son günü ayni ve şahsi hak sahiplerine tebliğ edilmiş sayılacak” ifadelerini kullandı.

Editör: Kadir Özel