Site ve apartman yönetimi, birçok konut biriminin bulunduğu bir alanın düzenlenmesi, bakımı ve yönetilmesi sürecini ifade eder. Bu tür bir yönetim, genellikle apartman binaları, konut siteleri veya karma kullanım alanları gibi yoğun konut alanlarında kullanılır.

Site ve apartman yönetimi, aşağıdaki temel konuları yapması gerekiyor.

Mülkiyet ve Yasal İşler: Apartman veya sitenin sahipleri arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, mülkiyet belgelerinin yönetimi ve yasal gerekliliklere uyulması sağlanır.

Finansal Yönetim: Toplanan aidatların yönetilmesi, giderlerin takibi, bütçe oluşturma ve finansal raporlamayı içerir.

Bakım ve Onarım: Ortak alanların bakımı ve onarımı düzenli olarak yapılmalıdır. Bu, temizlik, peyzaj bakımı, asansörlerin düzenli kontrolleri gibi işleri içerir.

Güvenlik Yönetimi: Site veya apartmanda güvenliğin sağlanması için gerekli önlemler alınmalıdır. Giriş/çıkış kontrolleri, güvenlik kameraları gibi önlemler bu kapsamda değerlendirilir.

Sosyal ve Topluluk İlişkileri: Site sakinleri arasındaki iletişimi ve etkileşimi teşvik etmek, sosyal etkinlikler düzenlemek gibi sosyal alanları içerir.

Yönetim Kurulu ve Toplantılar: Apartman veya site yönetimi için bir yönetim kurulu oluşturulur. Bu kurul, düzenli toplantılar yaparak önemli kararları alır.

Teknik ve Teknolojik Yönetim: Apartmanda kullanılan teknik sistemlerin ve altyapının yönetilmesi, teknolojik iyileştirmelerin yapılması gerekebilir.

Hukuki Danışmanlık: Yasal konularda uzmanlık gerektiğinde hukuki danışmanlardan destek alınması önemlidir.

Site ve apartman yönetimi, yaşam kalitesini artırmak, mülkün değerini korumak ve sakinler arasında uyum sağlamak amacıyla önemlidir. Profesyonel yönetim firmaları veya gönüllü sakinlerden oluşan yönetim kurulları, bu görevleri yerine getirebilir.

İstanbul gibi metropol şehirlerin başlıca derdi site aidatları bu paraların sürekli yönetime yapılıyor ama site yönetim öncelikle yasal bir yönetim mi? yabancıların daha çok oturduğu sitelerde nasıl olsa yabancı diyerek aidatları kafalarına göre artış yapanlar yasal olmayan yöneticiler aidete mavyalaşarak sitede oturanları tehdit ederek para alıyorlar. Çözümsüz kalan site sakinleri devletten bu konu hakkında düzenleme bekliyor. Özellikle Esunyurt bölgesini gezdiğimizde bir çok site aitdaı faiş bir fiyat var, yönetime ulaşmak mümkün değil yaptığı hizmet yok güvenlik,hizmetli olarak tutuğu kişiler genelde kendilereni yekın olan akraba hısımlardan oluşuyor,bu sebeple davranış bozukluğu sergiliyor iletişim kurmak mümklün değil.

Site yönetimleri tarafından alınan yüksek aidatlar, bazen sakinler arasında endişe yaratabilir. Aidat miktarları genellikle birçok faktöre bağlıdır ve site yönetiminin işlevleri, bakım ve hizmetlerin kapsamı gibi faktörler aidat miktarını etkileyebilir. Eğer siz de bu konuda endişe duyuyorsanız, aşağıdaki adımları düşünebilirsiniz:

Site Aidatlarını yüksek olduğunu düşünüyorsanız bunları yapmanız öneiriz.

  1. Aidat Detayları: Site yönetiminden aidatların ne amaçla toplandığını ve harcamaların nasıl yapıldığını açıklamalarını isteyebilirsiniz. Bu şekilde aidatların nereye gittiğini daha iyi anlayabilirsiniz.

  2. Yönetim Toplantılarına Katılım: Eğer apartman veya site yönetimi düzenli toplantılar yapıyorsa, bu toplantılara katılıp aidat konusuyla ilgili sorularınızı ve endişelerinizi iletebilirsiniz.

  3. Aidat Karşılaştırması: Diğer benzer bölgelerdeki sitelerin aidat miktarlarıyla karşılaştırma yaparak, durumu daha iyi değerlendirebilirsiniz.

  4. Aidatın Yeniden Değerlendirilmesi: Eğer aidatlar gerçekten fahiş ve gereksiz bulunuyorsa, sakinler arasında bir mutabakat sağlanarak yönetimle iletişime geçip aidatların yeniden gözden geçirilmesini talep edebilirsiniz.

  5. Yönetim Değişikliği: Eğer aidat konusundaki endişeleriniz devam ederse ve yönetim tarafından çözüme kavuşturulmazsa, sakinler olarak yönetim değişikliği talep edebilirsiniz.