Kumova, “Türkiye'deki markalı konut üreticilerinin çatı kuruluşu KONUTDER olarak, yeni dönemde de ülkemizin güvenli yapı stokuna kavuşması için atılacak her adımda gerekli desteği sağlamaya hazırız.” dedi.
KONUTDER Başkanı Kumova; “Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla iş birliğimizi artırarak, çözüme yönelik katkımızı en üst seviyeye taşımak istiyoruz. Bir zorunluluk haline gelmiş olan kentsel dönüşümün ekonomik alt yapısı, zaman planlaması ve sosyolojik boyutları ile bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak hayata geçirilmesinde de üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi. Deprem bölgesine yapılacak konutların ve İstanbul’daki kentsel dönüşüm konut imalatlarının sektördeki işçilik, malzeme yeterliliği ve fiyatlarına yapacağı etkiye de dikkat çeken Kumova, 
bu süreçlerin de KONUTDER tarafından yakından takip edildiğini vurguladı. 

Sektörünün en önemli konuları arasında arazi geliştirme süreçleri ve konut finansmanı olduğunu da vurgulayan Ramadan Kumova, “Bir süredir durgunluk yaşayan konut sektörünün önünün açılması kredi ikliminin yumuşaması ile mümkün olacaktır. Kredili konut satış oranlarının 2013 yılından 2022 yılına kadar %40’lardan %19’lara düşmesi önümüzdeki dönemin en önemli tehditlerinden biri olabilir. Uygun koşullu krediye erişim artırıldığında satışlarda daha çok hareketlilik görmemiz mümkün olacaktır. Ayrıca her yıl satılan konutun yarıdan fazlası sosyal konut segmentinde olmalıdır. Bu segmente proje geliştirmenin temel problemi ise arazi maliyetleridir. Eğer kamu otoriteleri ve yerel yönetimler uygun maliyetle arazi geliştirme yönünde sektörümüze öncülük eder ve bizlere yol gösterebilirse biz de sektör olarak daha uygun maliyetle konut üretimi konusunda elimizi taşın altına koyarız” şeklinde konuştu. 

Kira fiyatlarındaki artış arzın bir miktar artırılmasıyla kontrol altına alınabilir
Kira artışlarına dikkat çeken Kumova, “Enflasyon rakamlarının çok üzerinde kira fiyat artışına gitmek yalnızca bireylere değil ülke ekonomisine de çarpan etkisiyle zarar vermektedir. Bu fahiş artışa arz-talep dengesizliği değil, bireysel hareketlerin toplu bir harekete dönüşmesi neden olmuştur. Burada en kalıcı çözüm arzın artırılması ile sağlanabilir” diyerek sözlerini tamamladı. 

Konutder Hakkında: 9 Haziran 2011 tarihinde kurulan Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), Türkiye’deki markalı konut üreticilerinin çatı kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Bugüne kadar 250 binin üzerinde konutun inşasına imza atan KONUTDER üyeleri, deprem riski altındaki ülkemizin konut stokunun daha nitelikli hale getirilmesinde önemli bir rol üstlenirken yaklaşık 50 bin kişiye doğrudan ve dolaylı olarak istihdam olanağı sağlıyor. Markalı konut sektörünün ekonomiye sunduğu katma değeri artırma ve sağlıklı büyümesinin önünü açma amacıyla yola çıkan KONUTDER, kurulduğu günden bu yana sektörün sesini daha güçlü duyuran bir platform olma misyonuyla hareket ediyor. Geçmiş yıllarda, temsil ettiği ekonomik büyüklüğü, teknik altyapının değerini, topluma sağladığı katma değeri anlatmakta markalı konut üreticilerinin sesi olan dernek, aynı zamanda sektörün kurumsallaşma çalışmalarına da önderlik ediyor.