Türkiye’de ihracat potansiyeli hacmi olan markalara katma değerli ürün, hizmet, teknoloji sağlamak ve Macaristan ihracatını desteklemek amacıyla kurulan Hepa Türkiye’nin Genel Müdürü Burak Aktaş: “Başta ihracat yeteneğine sahip KOBİ’ler olmak üzere tüm şirketler, Macar şirketlerinin sağladığı ürün ve hizmetlerle Türki Cumhuriyetler, Orta Asya ve Afrika’daki ticaretlerini güçlendirerek yeni iş olanakları yaratabilirler.”

Uluslararası ticarette güçlü bir denge kuran Hepa Türkiye’nin Genel Müdürü Burak Aktaş, iki ülkenin ilişkilerini; “Macaristan, Türkiye’nin ihracatta en önemli stratejik partnerlerinden biri. Özellikle son yıllarda kurulan ticari ilişkiler oldukça olumlu ilerliyor ve iyi yönde seyir ediyor. Bu durum HEPA Türkiye olarak bizleri de son derece mutlu ediyor, çünkü biz bu iki ülke arasında sağlam temellere oturan bir köprüyüz. İki ülkenin ilişkileri kuvvetlendikçe biz de amaçlarımıza yaklaşıyor ve eşit oranda büyüme sağlıyoruz.” ifadeleri ile yorumluyor.  

Macaristan’ın çok zengin bir coğrafya olduğunu ifade eden Aktaş; tarım ve gıda, sağlık ve tıp teknolojileri, bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT), çevre ve su teknolojileri, makine-elektronik ve otomotiv, hafif sanayi ve kimyasallar bölgede en etkili olan iş alanları olduğunu belirtiyor. Bu sektörler Macaristan’da ve Türk şirketlerine katma değer sağlayarak onların ticari büyümelerine, gelişmelerine ve ihracatlarına katkı sağlamada ön plana çıkıyor.

Karşılıklı ticaretin gelişmesine katkı sağlayarak ülke ekonomilerinin büyümesine destek olmak ve Macaristan’dan ürün tedarik etmek isteyen Türk firmalarına güvenilir tedarikçilerin bulunmasında rol üstelenen Hepa Türkiye; ortak projelerle farklı pazarlara açılmaları konusunda her iki ülkenin Eximbank’ı ile yakın iş birliği içinde ve projelere fon sağlanması konusunda Eximbank devreye girebiliyor. Bu çalışmaların sonucunda ihracat yeteneğine sahip KOBİ’ler ve tüm şirketler, Macar şirketlerinin sağladığı ürün ve hizmetlerle Türki Cumhuriyetler, Orta Asya ve Afrika’daki ticaretlerini güçlendirebilir, iş olanağı yaratabilir ve Macar şirketlerle birlikte açılabilirler. Avrupa Birliği’ndeki en düşük vergi sistemin Macaristan’da olması da bu konunun değerlendirilmesi gereken biyük bir yatırım fırsatı olduğunu vurguluyor.

51 Milyonluk Dev Bir Pazar ve Avrupa Birliği’nin En Düşük Vergi Sistemi %9

510 milyon nüfuslu bir pazara açılan kapı olan Macaristan; gelişmiş teknik altyapı, yatırımcılar için cazip teşvik sistemi, Avrupa’daki stratejik konumu, açık ekonomi ve yatırım odaklı dış politika, nitelikli insan kaynağı, AB içerisinde %9 ile en düşük kurumlar vergisi, AB, BM, OECD, WTÖ, NATO, IMF, Avrupa Komisyonu’na üye olması yönleriyle büyük bir avantaj. Hepa’nın 2022 yılında özellikle, tarım ve tarım teknolojisi, sağlık teknolojisi, IT, atık su yönetimi, ışıklandırma, Ar-Ge hizmetleri sektörlerine yönelik çalışmaları devam ediyor. 

Hepa Türkiye Hk.: Macaristan ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi için sektör ve ürün bazında pazar araştırma raporlarının hazırlanması, yerel şirketlere Macar tedarikçi bulunması, Macar firmalara Türkiye’de distribütör bulunması gibi geniş bir skalada hizmet veriyor. Konferans, seminer, eğitim, sektör ve ülke günleri düzenleyerek Macar ürün ve hizmetlerinin tanıtılması, iş heyetleri için iş birliği fırsatlarına yönelik toplantılar düzenlenmesi ve Macar firmaların Türkiye’deki fuarlara katılmasını sağlamak yönünde çalışmaları da hayata geçiriyor. HEPA Türkiye İstanbul genel merkezi olmak üzere Ankara, Bursa ve İzmir’de yer alan toplam 4 ofis ile ayrıcalıklı bir konumda.