Öncelikli konu başlıklarının konut alıcısı ve yatırımcısı için güvenli piyasa koşullarının geliştirilmesi,
kentsel dönüşüm ve erişilebilir güvenli konut arzının ihtiyacı karşılayacak düzeye gelerek piyasa
dengelenmesi olarak özetledi.

Deprem riski olan coğrafyamızda uzun vadeli kentsel stratejilerin öne çekilmesi zorunluluğuna da
dikkat çeken Kumova, aynı zamanda tedarik zincirlerindeki süreçlerin de sağlıklı planlanması
gerektiğinin altını çizdi. Deprem zorunlu kentsel dönüşüm sürecinde kamu ve özel sektör iş birliğinin
projeleri hayata geçirmede kilit rol üstlendiğini belirtti.

konutderYENİ DÖNEM İCRA KURULUNDA KİMLER VAR?
İcra Kurulu Ramadan KUMOVA (Başkan) (FER YAPI YKB), Ahmet ÇELİK (Bşk. Yrd.) (SİNPAŞ GYO YKB
Vekili), Ziya YILMAZ (Bşk. Yrd.) (DAP YAPI YKB), Özen KUZU (Bşk. Yrd.) (KUZU GRUP YKB), İnanç
KABADAYI (Bşk. Yrd.) (EGE YAPI YKB), Hasan K. BOLAT (Bşk. Yrd.) (İŞ GYO GM), Hasan RAHVALI (Bşk.
Yrd.) (AĞAOĞLU MURAHHAS AZA), Mert BOYSANOĞLU (MESA MESKEN YKB), Serhan ÇETİNSAYA
(ARTAŞ Grubu YKB Vekili), Ömer Faruk Akbal (FUZUL HOLDİNG YKÜ) ve Zeynep TORUN (TORUNLAR
GYO)’dan oluştu.

KOMİTELER VE KONULARI
Komiteler; Kanunlar (imar), Kanunlar (tüketici), Kanunlar (vergi), Deprem, Kentsel dönüşüm, Sosyal
konut & arazi geliştirme, Yabancıya Satış, Avrupalı yaşlı nüfus için yaşam & bakım projeleri, Kurumsal
yabancı yatırımcı ilişkileri, İstatistikler & endeks & raporlama, Finansman ikliminin iyileştirilmesi,
Finansal çeşitliliğin arttırılması, Diğer STK’larla ilişkilerin geliştirilmesi, 10 yıllık stratejik plan ve
Kurumsal İletişim alanlarında faaliyet gösterecek.
 

10 YILLIK STRATEJİ RAPORU HAZIRLIYOR.
Konut sektöründeki ihtiyaç ve talebin ortaya konulması ile arzın dengelenmesine odaklanan
Konutder, talebi canlandıracak önerilerin oluşturulması için kapsamlı bir sonuç raporu hazırlayacak.
Tüm komitelerin çalışmaları bu raporda birleşecek ve bu çalışmaya tüm paydaşlar dahil edilerek Ekim
ayında kamuoyu ile paylaşılacaktır.
 

YENİ DÖNEM STRATEJİLERİ
KONUTDER’in yeni dönem stratejilerinin başında depreme yönelik çalışmaların yanı sıra deprem
konusunda tüketicinin bilinçlendirilmesi, kentsel dönüşümde model/modeller önerileri, kentsel
dönüşümün finansman modelinin oluşturulması, kentsel dönüşümde gelecek 10 yılın planlaması, arsa
teminine yönelik öneriler, yabancıya satış, gayrimenkul yatırımlarında çeşitlilik, sektöre yönelik

sağlıklı veri oluşturmak, yeni alternatif finansman modellerinin geliştirilmesi gibi konularda önemli
çalışmalara imza atmak yer alıyor.
 

ÖNCELİK DEPREME DAYANIKLI VE ERİŞİLEBİLİR KONUT
KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Ramadan Kumova, gayrimenkul sektörüne yönelik
değerlendirmelerde de bulundu. Kumova, KONUTDER’in çalışmalarıyla ilgili “Önümüzdeki dönemle
ilgili 15 adet konu ve bu konularla ilgili komiteler belirledik. Komitelerimiz, gündemin takip edilmesi,
kendi fikirlerimizi çalışmak ve duyurmak adına çalışacak. Ayrıca komitelerimiz aracılığıyla veri
üretimini geliştirmeyi hedefliyoruz, raporlar hazırlayacağız” dedi.
Kumova, “Seçimlerin geride kalmasıyla birlikte gayrimenkul sektörü yeniden ivmeleniyor. Yeni
dönemde de ülkemizin gerek yeni üretim gerek kentsel dönüşüm sayesinde güvenli yapı stokuna
kavuşması en öncelikli başlığımız olurken, depreme dayanıklı konutların ulaşılabilir olmasını sağlamak
için de finansman modelleri üzerinde çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

En önemli gündem maddelerinin kentsel dönüşüm olduğuna dikkat çeken Kumova, “Kentsel
dönüşümü kentsel yenileme olarak dönüşüm değil depremin getirdiği zorunluluk olarak düşünmemiz
gerekiyor. Kamu ile özel sektörün işbirliği çok önemli” diye konuştu. Yabancıya satışa da değinen
Kumova, “Yabancıya satış konusu sıcak bir gündem. Yabancı dediğimizde sığınmacı - mülteci ile
gerçekten yatırım yapan yabancı biraz birbirine karıştı. Bütün dünyada yabancıya satış konut ihracı
olarak görülürken bizim yüzdelerimiz hala dünyanın çok altında. Bizde yabancıya satış toplam satış
içerisinde yüzde 4 seviyesinde” açıklamasını yaptı.

Bir diğer önemli başlığın arazi geliştirme olduğunu ifade eden Kumova, “Temel problem arsa
maliyetleridir. Her kesimin konuta ulaşabilmesi için arsa maliyetlerinin düşük olması gerekiyor. Kamu
özel sektöre uygun maliyetlerle arsa temin edebilirse uygun maliyetli konut üretimi de artacaktır”
ifadelerini kullandı.

Konut finansmanına da dikkat çeken Kumova, “Şu anda konut satışları, kredi imkanlarının kısıtlı
olması dolayısıyla geçen yılın gerisinde. Krediyle konut alımı ortalama yüzde 20 seviyesinde. Kredi
imkanları artırıldığında ya da yeni finansman olanaklarının sağlanmasıyla satışlar da ivmelenecektir”
dedi.

TOPLANTIDA ÖNE ÇIKAN DİĞER BAŞLIKLAR ŞÖYLE:
• Ev sahipliği oranını artırabilmek için dar gelirliye finansman sağlamalıyız. Yapı tasarruf
sandıklarının ve tasarruf finansman şirketlerinin aynı BES gibi desteklenmesi gerekiyor.
• Sektöre yönelik sağlıklı veri üretimine ihtiyaç var.
• Deprem konutlarında olduğu gibi sosyal konut üretiminde de yer almak istiyoruz.
• Kentsel dönüşümde kamu-özel işbirliğinde çalışmak gerekiyor.
• Konut, uzun vadede en değerli yatırım aracı olarak görülüyor.