KONUTDER’in NielsenIQ Türkiye ile birlikte markalı konut üreticisi firmaların en üst

yöneticilerine yönelik 3 aylık periyodlarla uyguladığı beklenti anketi, gayrimenkul sektöründe

yapılan ilk çalışma olma özelliği taşıyor. Anket, Birinci el konut satış adetleri, yabancıya satış

adetleri, konut fiyatları, konut maliyetleri, işçilik ve malzeme maliyetleri, kredili konut satış

adetleri, kentsel dönüşüm alanında üretilecek konut sayısı, konut kredisi faiz oranları ve kira

fiyatlarına yönelik rakam ve öngörüleri ortaya koyuyor.

KONUTDER Başkanı Ramadan Kumova, başlattıkları bu çalışmaların gayrimenkul sektörü için

kritik öneme sahip olduğunu belirterek, geçtiğimiz aylarda yayınladıkları ‘İstanbul’un 10 Yıllık

Konut Strateji Raporu’nun ardından, şimdi de açıkladıkları bu beklenti anketinin, KONUTDER’in

veri odaklı stratejisinin devamı niteliğinde olduğunu söyledi. Kumova, başta İstanbul olmak

üzere esasen tüm ülkenin konut ihtiyacını derli toplu bir biçimde ortaya koyan bir araştırma

raporuna ihtiyaç olduğunu, başlattıkları araştırmalarla oldukça önemli veriler elde ettiklerini

ve bu verileri şeffaf bir şekilde kamuoyu ile de paylaştıklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

“Şimdi de yine konut sektöründe bir ilk olarak 6 aylık beklentilerin yer aldığı bir rapor

paylaşmaya başlıyoruz. Üçer aylık periyodlarla yenilenecek “KONUTDER Üyeleri Konut Sektörü

Beklenti Anketi-6 Aylık Beklenti Göstergeleri” adlı raporumuz, markalı konut üreticilerinin

öngörülerini yansıtacak. NielsenIQ Türkiye ile birlikte hazırladığımız rapor, bugünün verilerini

geçmiş dönemlerle karşılaştırma imkânını da sunacak. Böylece sektörün değişen beklentileri

öne çıkacak. Sektörün tüm gündemlerini başlıklar halinde içeren yeni çalışmamız yalnızca

sektör temsilcilerine değil konut yatırımı yapacak vatandaşa, sektörümüzü besleyen alt

sektörlere ve karar vericiler de ışık tutacak.”

KONUTDER’in Ekim – Aralık 2023 Üretici Beklenti Anketine göre, 2024’ün ilk 6 ayına ilişkin

Besa Holding, Ankara’da 4 Şantiye Birden Kuruyor Besa Holding, Ankara’da 4 Şantiye Birden Kuruyor

markalı konut üreticilerinin beklenti ve öngörüleri şöyle sıralanıyor:

Birinci El Satışlarda Düşüş Devam Edecek

Markalı konut üreticisi firmaların 4’te 3’ü, Birinci el konut satış adetlerinin önümüzdeki 6 ay

içinde büyük oranda azalacağını düşünüyor.Yabancıya Satışta Azalma Beklentisi Artıyor

Bir önceki ankette üyelerin %50’si yabancıya konut satışlarında gelecek 6 ayda herhangi bir

değişim beklemiyorken, son ankete göre üyelerin yaklaşık yüzde 60’ı yabancıya konut

satışlarında gelecek 6 ayda azalma olacağını düşünüyor.

Fiyatlarda Artıştan Stabile Doğru

Bir önceki ankette üyelerin % 73’ü konut fiyatlarının artacağını belirtirken, son ankette ise bu

oran % 54.5’e düşmüş görünüyor.

Maliyetlerde Artış Sürecek

KONUTDER üyelerinin neredeyse tamamı maliyetlerin artacağı konusunda hemfikir.

Maliyetlerle ilgili üyelerin öngörüsünde 3 ay içerisinde bir değişiklik olmadığı görülüyor.

İşçilik ve Malzemede Tüm Üyeler Hemfikir

Üyelerinin tamamı geçen dönemde olduğu gibi işçilik ve malzeme maliyetlerinin artacağı

beklentisine sahip.

Üretimde Azalış Sinyalleri

Üyelerin %72.7’si konut üretiminin azalacağını düşünüyor.

Kentsel Dönüşümde Artış

Üyeler, kentsel dönüşüm alanındaki üretimde ise genel üretime göre daha umutlular. Üyelerin

% 68.2’si bu alanda üretim artacak görüşünde.

Kredi Faizlerinde Zirveyi Gördü mü?

Önceki dönemde KONUTDER üyelerinin %73’ü konut kredi faiz oranlarının artacağını ön

görürken, son ankete göre bu oran % 40.9’a gerilemiş bulunuyor.

Kredili Satışlarda Düşüş Sürecek

KONUTDER üyelerinin % 86.4’ü kredili konut satışlarının azalacağını öngörüyor. Kredili

satışların azalacağını düşünenlerin oranı bir önceki dönemde % 72.7 iken bu dönemde yüzde

86.4’e yükselmiş görünüyor.

Kirada Düşüş Beklentisi Yok

Önceki dönemde hiçbir üye kira fiyatlarının azalacağını beklememekle birlikte, yüksek oranda

kiraların artacağını öngörürken, son anket verilerine göre konut kiralarının artacağı yönündeki

görüşler %50’lere gerilemiş bulunuyor.

Kaynak: Konut Beklenti Araştırması: NielsenIQ’nun Konutder temsili, Ekim 2023 ve Aralık 2023 dönemlerinde

Konutder üyesi 22 firmanın CEO, firma sahibi vb..22 kişi ile CAWI yöntemi ile gerçekleştirdiği araştırma.