E-kira, birçok ülkede kullanılan bir elektronik kira sözleşmesi uygulamasıdır. Bu uygulama, kiracı ve kiracı arasındaki kira sözleşmesini elektronik ortamda yapmayı ve yürütmeyi mümkün kılar. E-kira sözleşmeleri, klasik kira sözleşmelerine benzer şekilde düzenlenir ve yürürlükteki yasalar ve mevzuat kapsamında yapılır. Ancak, e-kira sözleşmeleri elektronik ortamda yapıldığından, işlemler daha hızlı ve kolay hale gelir. E-kira sözleşmeleri, ev kiralama işlemleri için kullanılabilir, ancak aynı zamanda işyeri, araba veya diğer türlerde kiralama işlemleri için de kullanılabilir. E-kira sözleşmeleri, hem kiracının hem de kiracının haklarını koruma amacı güder ve yasal olarak bağlayıcıdır.

Hukuksal danışmanlık, bir kuruluşun veya bireyin hukuki ihtiyaçlarını karşılamak için bir hukukçudan profesyonel hukuki danışmanlık hizmeti almasıdır. Hukuksal danışmanlar, yasalar, yönetmelikler ve yargı kararları gibi hukuki kaynakları kullanarak, müvekkillerine hukuki konularda danışmanlık hizmeti sunarlar.

Kira uyuşmazlıklarında artık yeni model uygulanacak

Hukuksal danışmanlar, birçok farklı alanda hizmet verirler. Örneğin, bir şirket hukuksal danışmanlık hizmeti alarak, yasal yükümlülüklerini yerine getirmek veya ticari işlemlerinde hukuki riskleri azaltmak için danışmanlık alabilir. Aynı şekilde bir birey de hukuksal danışmanlık hizmeti alarak, evlilik, boşanma, miras, borçlar vb. konularda hukuki danışmanlık hizmeti alabilir.

Hukuksal danışmanlar genellikle avukatlar olurlar ancak bazen hukuk fakültesi mezunları veya hukuk eğitimi almış diğer profesyoneller de hukuksal danışmanlık hizmeti verebilir. Hukuksal danışmanların hizmeti alınırken dikkat edilmesi gereken en önemli şey, danışmanın alanında uzman ve yetkili olmasıdır.

Vergi yönetimi, bir kuruluşun veya bireyin vergi yükümlülüklerini yerine getirmesi için yürüttüğü faaliyetlerdir. Bu faaliyetler arasında vergi beyannamelerinin hazırlanması, vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve vergi davalarının yürütülmesi sayılabilir.

Vergi yönetimi, bir kuruluşun veya bireyin vergi yükümlülüklerini yerine getirmesinde önemli bir rol oynar. Kuruluşlar ve bireyler, vergi yükümlülüklerini yerine getirmek için vergi beyannamelerini hazırlamalı ve vergi dairesine sunmalıdır. Ayrıca, vergi yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli olan vergi ödemelerini yapmalıdır.

kira-sözleşmesi

Vergi yönetimi, aynı zamanda bir kuruluşun veya bireyin vergi yükümlülüklerini yerine getirmekteki hukuki riskleri azaltmasına da yardımcı olur. Bu nedenle, kuruluşlar ve bireyler vergi yönetimi için uzman ve yetkili bir vergi danışmanı veya vergi müşaviri ile çalışmalıdır. Vergi yönetimi ayrıca vergi yasalarının değişebilirliği ve vergi davalarının yürütülmesi gibi konuları da içermektedir.

Sigorta, bir kişi veya kuruluşun, belirli bir olay veya olayların gerçekleşmesi durumunda oluşabilecek zararın finansal olarak karşılanması için yaptığı bir anlaşmadır. Sigorta, birçok farklı türde mevcuttur, örneğin hayat, sağlık, araç, bina ve işletme sigortası gibi.

Sigorta şirketleri, sigortalıların sigorta poliçelerini satın almalarına izin verir. Poliçe, sigortalının belirli bir olay veya olayların gerçekleşmesi durumunda oluşabilecek zararın finansal olarak karşılanmasını sağlar. Sigorta şirketleri, poliçelerin bedelini karşılamak için sigortalılardan prim alır.

Sigorta şirketleri, poliçe sahiplerine zarar oluştuğunda ödeme yapar. Bu ödemeler, zararın miktarına ve poliçenin koşullarına göre değişebilir. Sigorta şirketleri, ayrıca sigortalıların hukuki yükümlülüklerini karşılamak için hukuki danışmanlık hizmeti de sunabilir.

kiracılı-evi-satın-almak

Sigorta, insanların ve kuruluşların, olası zararlardan korunmasını sağlar ve finansal olarak koruma sağlar. Ancak sigorta seçiminde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardır, örneğin poliçe koşullarının, teminatların, prim ödemelerinin ve sigorta şirketinin kredibilitesinin araştırılması gerekmektedir.

KİRA GARANTİ SİSTEMİ;

Yatırım amaçlı edinilmiş mülklerin kiracı ve ev sahibi ilişkisini sürdürerek, mülk sahibi için kira tahsilatı riskini ortadan kaldırmaktadır.

Mülkün mülk sahibi için en karlı hale getirilmesini sağlar.

Doğru kiracı, doğru takip, doğru yönetim sayesinde maddi ve manevi sorunlardan tamamen kurtulmuş olursunuz.

SİSTEMİN TAAHHÜTLERİ;

– Kira ödemesi her ay düzenli olarak yapılır. (kiracının ödeme yapmaması veya geç ödemesi durumu sistem garantisindedir, sizin kiranız gününde hesabınıza yatırılır)

– kira garantisi kontrat bitimine kadar olup minimum 12 aydır.

-aidat ve fatura ödemeleri sistem garantisinde kiraya ek olarak ödenir.

-sigorta takibi sistem tarafından yapılır (dask, yangın vs.)

-vergi ödemeleri sistem tarafından yapılır ve bulunduğu ayın kirasından kesilir (emlak vergisi, kira gelir vergisi)

-acil onarım hizmetleri sağlanır (elektrik, su arızaları)

-kiracıyla oluşabilecek problemlerde hukuki süreç sistem tarafından takip edilir.

-tahliye sonrasında mülkün teslim edildiği gibi geri alınması sağlanır.

-mülk sahibi belirli periyotlarda kira ödemeleri ve diğer süreçlerle ilgili bilgilendirilir. (sms,posta veya mail yoluyla)

SİSTEMİN İŞLEYİŞİ;

-Mülk sahibi ile kira garanti yönetim modeli üzerinden anlaşma yapılarak yetki alınır.

-gayrimenkul detaylı bir şekilde sisteme kayıt edilir. (yazılı ve görsel olarak)

-gayrimenkul pazarlama ağımız tarafından kiracı adaylarına sunulur.

-risk analizi yapılmış kiracı seçilip, mülk sahibinin de onayı alınarak kiralama işlemi tamamlanır.

-sistem yapılan anlaşmalar ve taahhütler doğrultusunda çalışmaya başlar.

-sistem mülk sahibine taahhüt edilen tarihte kira ödemesini yapar.

-aidat ve faturaları kiraya ek olarak tahsil eder.

-zaman periyotlarına göre vergi ve sigorta ödemelerini yapar.

-hukuksal konuların takibini ve sürecin yönetilmesini sağlar.

-kiracı, yönetim, sakinler arasında oluşabilecek muhtemel sorunlara müdahale ederek, çözüm sağlar.

-tahliye ve yeni kiracı bulunması sürecini hızlı bir şekilde takip eder, zaman kaybı yaşatmaz.

-tüm işlemlerle ilgili mülk sahibi bilgilendirilir.

SİSTEMİN FAYDALARI;

-Muhattap olarak karşınızda profesyonel, kurumsal ve konularında uzmanlaşmış bir firma bulursunuz.

-problemli kiracı, düzensiz ödemeler, keyfi tahliyelerden dolayı yaşanan zaman ve maddi kayıplardan kurtulursunuz.

-doğru kiracıyı bulmak adına yaşanacak zaman ve maddi kayıplardan kurtulursunuz.

-tahliye sırasında üzerinize kalacak ödenmemiş kira, aidat ve tadilat giderlerinden kurtulmuş olursunuz.

-mülkünüzü sisteme kayıt edildiği gibi aynı şekilde teslim alırsınız.

-hukuki süreç ve tahliye sorunlarıyla uğraşmazsınız.

-mülkünüz değerinde sürekli ve sorunsuz gelir elde eder.

-finansal çözüm alternatifleri sunulur. (6 aylık peşin – 12 aylık peşin ödme)

-doğru kiracı, doğru takip, doğru yönetim sayesinde maddi ve manevi sorunlardan tamamen kurtulmuş olursunuz.

www.kiragarantide.com

Detaylı bilgi +90 532 511 23 86