Kiracının tahliyesi için dava ve ihtar süreleri Türk Borçlar Kanunu'nda belirtilmiştir. Kiracının tahliyesi için genellikle öncelikle kiracıya ihtarname çekilmesi gerekmektedir. İhtarname, kiracının belirli bir süre içerisinde evi boşaltması yönünde yapılan resmi bir uyarıdır. Kiracı bu süre içerisinde evi boşaltmazsa, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye davası açılabilir.

Tahliye davası için ise belirli bir süre öngörülmüş olup, bu süreler Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenmiştir. Kiracının tahliyesi için dava ve ihtar süreleri konusunda daha detaylı bilgi almak için bir avukata danışmanız faydalı olacaktır.

Ev sahibinin haklı bir nedeni olmadığı sürece kiralananı tahliye edemeyeceğinden kanunda yer alan haklı sebeplerin varlığı durumunda kiracının tahliyesi mümkündür.

Bu sürecin zaman almasından ya da maddi manevi zorluğundan vatandaşlar farklı yollar izleyerek maalesef gündeme gelmekte.

Bu konunun işleme sürecine birlikte bakalım;

Samet Hızalan