Bu kontrat, kiraya veren ve kiracı arasındaki anlaşmayı ve sözleşmeyi düzenler.

Kira kontratında genellikle aşağıdaki bilgiler yer alır:

·      Kiralanan mülkün adresi ve özellikleri

·      Kiracının adı, adresi ve kimlik bilgileri

·      Kiralama süresi ve başlangıç tarihi

·      Kiralama bedeli ve ödeme şekli

·      Depozito tutarı ve geri ödeme koşulları

·      Kiracının hak ve sorumlulukları

·      Kiraya verenin hak ve sorumlulukları

·      Kiralanan mülkün durumu ve bakımı ile ilgili koşullar

·      Kiralanan mülkün nasıl kullanılacağına dair kurallar

Kiracının kira sözleşmesini erken sonlandırması durumunda ödemesi gereken tazminat miktarı ve koşulları

Kiraya verenin kira sözleşmesini erken sonlandırması durumunda ödemesi gereken tazminat miktarı ve koşulları

Kira kontratı, hem kiraya verenin hem de kiracının haklarını ve sorumluluklarını korur ve anlaşmazlıkların önlenmesine yardımcı olur. Kiracı ve kiraya veren, kira kontratını dikkatlice okumalı ve her iki tarafın da mutabık kaldığı şartlara uygun davranmalıdır.

kira-sözleşmesi

Kira kontratı yapmak için öncelikle bir kiralama anlaşması yapılması gerekmektedir. Kiralama anlaşması, kiraya veren ve kiracı arasında bir anlaşma sağlanması ve sözleşmenin yazılı hale getirilmesidir. Bu anlaşma, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini belirleyen ve herhangi bir anlaşmazlık durumunda kanıt olarak kullanılabilecek hukuki bir belgedir.

Kira kontratı yapılırken, aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir:

 1. Kira kontratı, kiraya veren ve kiracı arasında bir anlaşma olduğundan, sözleşme tarafların karşılıklı rızaları ile yapılmalıdır. Sözleşmenin tüm şartlarını anlamadan ve kabul etmeden imzalamayın.

 2. Sözleşmenin içeriği, özellikle kira bedeli, depozito, kira süresi, kiracının hak ve sorumlulukları, kiraya verenin hak ve sorumlulukları, sözleşmenin feshi, tarafların uyması gereken kurallar gibi önemli maddeleri detaylı bir şekilde ele alınmalıdır.

 3. Kira kontratı, tarafların haklarını ve yükümlülüklerini koruyan hukuki bir belge olduğundan, tarafların anlaşmazlıkları halinde mahkemede kanıt olarak kullanılabilir. Bu nedenle, sözleşme dikkatlice hazırlanmalı ve herhangi bir belirsizlik veya açıklık bırakılmamalıdır.

 4. Taraflar, kira kontratı ile belirlenen şartlara uymakla yükümlüdür. Herhangi bir şartın ihlal edilmesi durumunda, tarafların haklarını korumak için hukuki yollara başvurulabilir.

Kiracının kira kontratından kaynaklanan hakları şunlardır:

 1. Kiracı, kiralanan mülkün kullanım hakkına sahiptir.

 2. Kiracı, kira süresi boyunca kiraya verenin kiralanan mülk üzerindeki haklarını korumakla yükümlüdür.

 3. Kiracı, kiralanan mülkün temiz ve düzenli bir şekilde kullanılmasından sorumludur.

 4. Kiracı, kiralanan mülkün bakım ve onarımı ile ilgili sorunları kiraya verene bildirmelidir.

 5. Mülk Sahibi, 2 Yıl Sonra Tahliye Tahütnamsi ister ise sakın vermeyin 2 yıl sonra sizie mazeretsiz çıkartabilir

 6. Apartmanda Huzursuzluk çıkaran kiracılar diğer malikleri şikayetiyle tahliyesi istenebilir

 7. Sözleşmede kaç kişi ikamet edilecekse sözleşeme tümünün isimleir tc numaralarıyla birlikte yazılmalı