Son yıllardaki ekonomik sorunlar nedeniyle ev sahibi ve kiracılar sık sık karşı karşıya gelirken, artık ev sahipleri ve kiracılar sokaklarda değil mahkemelerde karşılaşıyor.

Yaşanan gelişmeler sonrası önemli bir haber geldi. Yapılan açıklamaya göre, unutulan kira sözleşmeleri ve yapılmayan kira sözleşmeleri, kiracılara yeni bir hak tanırken, ev sahiplerinin ise kiracıları evden çıkartma hakkını elinden alıyor.

Yapılan açıklamaya göre, kira sözleşmesi yapılmadığında ya da süresi geçtiğinde kira sözleşmesi sanki yapılmış gibi sayılarak süresi bir yıl daha uzatılıyor, işte bilinmesi gereken detaylar.

YENİLEMEYEN HAPI YUTTU

Ülkemizde çoğu zaman konut sahibi ve kiracılar arasında söze dayanan anlaşmalar yolu ile ev ve dükkan kiralanıyordu. Kira sözleşmesi ile anlaşma yapanlar ise tam olarak haklarını bilmiyor. Ancak mal sahiplerinin bir yıl içinde ekonomik sıkıntıya bağlı olarak ardı ardına yaptığı kira zamlarının sonrasında kira sözleşmeleri de tapular kadar önemli oldu.

Kira sözleşmeleri artık hem ev sahibini hem de kiracıyı koruyacak şekilde yapılıyor. Kiracıların ise bilmesi gereken maddeler var. KiracıI süreli bir sözleşmeye imza atmış ve 1 yıllık bir kiralama akdi imzalamış ise sözleşmeyi yenilemez ise ne oluyor?

15 GÜN KALA...

Ev ve dükkanlarda kiracı, kira sözleşmesinin bitmesine 15 gün kala her hangi bir bildirimde bulunmaz ise sözleşme kendini tekrarlayarak bir yıl için uzatılmış oluyor. Mal sahibi de uzayan sözleşmenin bitimine kadar kira sözleşmesini sona erdiremiyor

Sözleşmenin feshedilebilmesi için mal sahibinin kendisi, altsoyu, eşi, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer vatandaşlar için konut yahut dükkan gereksinimi bulunması gerekiyor.

Ya da konut ya da dükkanın tekrar inşası veya imarından dolayı esaslı onarımı, genişletilmesi veya değiştirilmesi zorunlu olması gerek.

Süreli sözleşmelerde sürenin bitiminde, süresiz sözleşmelerde ise kiraya dair genel hükümlere göre fesih dönemine ve iptal bildirimi için öngörülen sürelere uyularak kaydedilen tarihten başlayarak bir 1 ay içerisinde dava açılarak sözleşme bitirilebiliyor. Yani bu şartlar sağlanırsa ev ya da dükkan sahibinizin sizi çıkarma hakkı var.

10 YIL SINIRI NE DEMEK?

Kaç yıllığına kiralandığı belli olmayan sözleşmelerde kiracı ne zaman isterse mülkü terk edebilir. Mülk sahibi ise kiranın başlangıcından 10 sene geçtikten sonra, genel hükümlere dayanarak fesih bildirimiyle sözleşmeyi bitirebilir.

Belirli süreli kira sözleşmelerinde kiracı 15 gün önce bildirimde bulunmak kaydıyla sözleşmeyi feshedebilmektedir. Kiraya verene ise böyle bir hak tanınmamıştır. Belirli süreli kira sözleşmelerinde kiracının fesih bildiriminde bulunmamış olması halinde kira sözleşmesi kendiliğinden aynı şartlarla bir yıl daha uzamış olacaktır.

Yani sonuç olarak kiracının kira sözleşmesinin feshi kira sözleşmesi bitmeden önce de mümkündür. Ancak herhalükarda yukarıda ifade ettiğimiz kiracının makul süreyle sözleşmeyle bağlı sayılacağı hal saklıdır.

Belirlenen kiranın belirlenen tarihlerde ödenmemesi, eve zarar verilmesi, kiracının mal sahibi ve yakınlara zarar vermesi, kiracının terör ve hırsızlık gibi suçlara karışmış olması hallerinde de konut ve ev sahibi kiracısını mülkünden çıkarma hakkına sahip.