Konuşmacı olarak davet edildiğim ‘’Büyük ŞehirlerdeKonfor: Kentleşmeye ve Kentsel Planlamaya Yatırım’’ adlıpanelde, özel sermayenin bu konu özelinde dikkatlerinin nasılçekilebileceğini birbirinden değerli uluslararası konuşmacılarile tartıştık.

Açıkçası özel sermaye noktasındaki en kilit noktanın sağlamaltyapı, güçlü kamu-özel sektör ortaklıkları, istikrarlı birdüzenleyici ortamın yanında sürdürülebilirlik ve yaşamkalitesine bağlılıkla desteklenen, kentin geleceği için net veikna edici bir vizyon oluşturmak olduğu kanaatindeyim. Bu noktada aşağıda bahsettiğim 5 önemli başlığa dikkat edilmesigerektiğini düşünüyorum. Detayları birlikte inceleyelim:

1. Altyapı gelişimi: Özel yatırımcılar genellikle güvenilirulaşım sistemleri, verimli kamu hizmetleri ve modern iletişim ağları da dahil olmak üzere iyi gelişmiş altyapıyasahip şehirlere ilgi duyarlar. Ekonomik büyüme vekentleşmenin temel itici gücü olarak altyapı gelişimineyatırım yapmanın önemini vurgulayın.

2. Kamu-özel sektör ortaklıkları: Kamu-özel sektörortaklıkları, kentsel kalkınma projelerine özel yatırımçekmenin etkili bir yolu olabilir. Risklerin paylaşılmasıve ortak hedeflere ulaşmak için her iki sektörünuzmanlığından yararlanılmasına dikkat çekecek ve özelsektörle ortaklık kurmanın benzer faydalarını tartışın.

3. Düzenleyici ortam: Yatırımcılar istikrarlı veöngörülebilir düzenleyici ortamlara sahip şehirlere ilgiduyarlar. Kentsel gelişim projeleri için yatırımcılaragüven ve emniyet sağlayan açık ve tutarlı bir düzenleyiciçerçeve oluşturmanın önemi hakkında konuşun.

4. Sürdürülebilirlik: Sürdürülebilir kentsel gelişim hem yatırımcılar hem de tüketiciler için giderek daha önemlihale geliyor. Yeşil alanlar, enerji tasarruflu binalar vesürdürülebilir ulaşım sistemleri de dahil olmak üzeresürdürülebilir tüm uygulamaların kentsel planlama vekalkınmaya dahil edilmesinin önemini tartışın.

5. Yaşam kalitesi: Yatırımcılar genellikle kültürelolanaklara erişim, eğlence fırsatları ve canlı bir yerelekonomi gibi yüksek yaşam kalitesine sahip şehirlere ilgiduyarlar. Hem yatırımcılara hem de sakinlere hitapedecek canlı ve çekici kentsel ortamlar yaratmak için bualanlara yatırım yapmanın öneminden bahsedin.

Tuğra Gönden

Cushman & Wakefield I TR International

Yönetim Kurulu Başkanı