Yapı denetiminde değişiklik öngören Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Yapı Denetimi Hakkında Kanun'a, "Bina kimlik sertifikası" tanımı eklenirken tamamlanan yapıların izlenmesinin kolaylaştırılması için bina kimlik sertifikası uygulaması getirildi.Böylece tamamlanan yapıların teknik ve genel bilgilerine, Bakanlıkça farklı modüllerde yapılan yetkilendirmelerle hem yapı sahibi ve ilgili vatandaşlarca hem de kamu görevlileri tarafından ulaşılması amacıyla yapıya Bina Kimlik Sertifikası asılacak.
Bir yıl önce deneme amaçlı olarak devreye alınan Bina Kimlik Sisteminde ülke genelinde 30 bine yakın binaya serfika asıldı. Bu sistemde her binaya QR kodu ve elektronik çip veriliyor, deprem gibi bir afet anında bina bilgilerine ve kat planlarına uzaktan ulaşılabiliyor.
Yasal düzenlemeyi değelendiren İmpo İmar Yönetim Kurulu Başkanı ve kent plancısı Hüseyin Oflaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hayata geçirilen sistem ile kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesinin ve depreme dayanıklılık bilgilerinin sağlanmasının hedeflendiğini söyledi. Hüseyin Oflaz, “Geçmişte kaçak kat çıkılması, kolon kesilmesi gibi binaya mevzuata aykırı müdahaleler nedeniyle afetlerde maddi manevi hasarların artması üzerine bu uygulama hayata geçirilmişti. Şimdi binaya kimliği asılarak o binanın teknik ve imari anlamda gerçek özellikleri dışardan görülebilecek. O binada ne beton kullanılmış, iskan tarihi nedir, evin yasal büyüklüğü nedir gibi bilgilere erişilebilecek” dedi.

Yapı denetimi ihbalara bırakılamayacak kadar hayati

Bu durumun kaçak yapılaşmayı önlerken, yapılardaki aykırılıkların tespiti halinde evin boşaltılması gibi önlemlerin alınmasının sağlayacağını anlatan Hüseyin Oflaz, “Ancak tabii ki bunun için sık peryotlarla, örneğin 2 yılda bir gibi, binaların yapı denetiminin yapılması şart. Bu işin takibi, ihbarlara bırakılamayacak kadar hayati önem taşıyor” uyarısında bulundu.
2011 yılı itibariyle 81 ilde yapı denetim uygulamasının yürürlüğe girdiğini hatırlatan Hüseyin Oflaz sözlerini şöyle sürdürdü

Bina Kimlik Sistemi düzenli yapı denetiminin yolunu açar

2011- 2021 yılları arasındaki 10 yıllık süreçte Yapı Denetim Sistemi kapsamında 678 bin yapının denetimi yapıldı. 2011 'de yaşanan Van depremi ve sonrasında meydana gelen diğer depremlerde denetlenen yapılarda herhangi bir can kaybının ve yıkımın yaşanmaması yapı denetiminin önemini ortaya koyuyor. Ancak inşaat aşamasında denetlenen bir yapıya ne yazık ki sonradan mevzuata aykırı müdahaleler olabiliyor. Bunun örneğini 2019 yılında Kartal’da yıkılan binada yaşamıştık. Eğer peryodik olarak binalara düzenli yapı denetimleri yapılabilirse, kolon kesilmesi, kaçak kat yapılması gibi binanın emniyetini azaltan uygulamalar tespit edilebilir, afetlerde olası hasarlar önlenebilir. Bina Kimlik Sertiikası gibi uygulamalar binanın yapımı tamamlandıktan sonra da denetlenebilmesinin yolunu açar”
İmpo İmar Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Oflaz, Bina Kimlik Sisteminin bir başka faydasının ise emlak ticaretinde yaşanacağını söyledi. Hüseyin Oflaz, “Bina Kimlik Sertifikası ev kiralama ve satışlarında yalan beyanların da önüne geçecek” diye konuştu.