Bu haftaki haberimizde Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Giritlioğlu ile İstanbul’un kıyı dolguları, oluşum süreçleri ve kent hayatı üzerindeki etkileri hakkında konuştuk. 2011 yılında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yerine kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın İstanbul kıyıları ve kamusal alanların düzenlenmesi konusunda önceki yönetimlerden daha farklı bir yol izlediğini anlatan Pınar Giritlioğlu, açık alanların yıllar içerinde neden ve nasıl değiştiğini ve olası İstanbul depreminden nasıl etkilenebileceklerini  izleyicileriyle paylaştı.

İstanbul, dünya genelindeki birçok büyük şehir gibi yoğun nüfusu, hızlı kentsel dönüşümü ve coğrafi konumu nedeniyle benzersiz zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu zorluklardan biri de deniz dolgu alanlarıdır.

Deniz dolgu alanları, kara ile deniz arasındaki doğal dengenin bozulduğu ve deniz ekosistemlerinin tahrip olduğu alanlardır. İstanbul, özellikle son yıllarda hızlı şehirleşme ve altyapı projeleri nedeniyle deniz dolgu alanlarıyla ilgili birçok sorun yaşamaktadır. İşte İstanbul'un deniz dolgu alanlarına ilişkin imtihanları:

Ekosistem Tahribatı: Deniz dolgu alanları, deniz ekosistemlerinin tahrip olmasına ve yerel biyo çeşitliliğin azalmasına yol açabilir. Dolgu alanları, deniz canlılarının yaşam alanlarını yok ederek deniz ekosistemlerinde dengeyi bozabilir. Özellikle deniz tabanının doldurulması ve yerleşim alanları için kullanılması sonucu, mercan resifleri, deniz otlakları ve diğer yaşam alanları gibi önemli ekosistemler kaybedilebilir.

Kıyı Erozyonu: Deniz dolgusu, kıyı şeridinde doğal akışı engellediği için kıyı erozyonunu artırabilir. Kıyı erozyonu, kumsal ve plajların gerilemesine, kıyı şeridinde geri çekilme ve kıyısal altyapının zarar görmesine neden olabilir.

Su Kalitesi Sorunları: Deniz dolgu alanları, çevresel etkileri nedeniyle su kalitesi sorunlarına da yol açabilir. Dolgu alanlarındaki kara alanlardan ve yerleşimlerden kaynaklanan atık sular, deniz suyuna karışabilir ve su kalitesini olumsuz etkileyebilir.

Kentsel Alan Planlaması Zorlukları: Deniz dolgu alanları, kentsel alan planlamasında zorluklar yaratır. Hızlı şehirleşme ve altyapı projeleri nedeniyle deniz dolgu alanları hızlı bir şekilde gelişebilir, ancak buna bağlı olarak yerleşimler, ulaşım ağları ve diğer altyapı ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt vermek gerekmektedir. Bu da karmaşık planlama süreçlerini, altyapı geliştirme zorluklarını ve kentsel büyümenin sürdürülebilirliği ile ilgili meseleleri beraberinde getirir.

Deniz ve Kıyı Alanlarının Değerinin Azalması: Deniz dolgu alanları