Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), her ay merakla beklenen inşaat ile bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durum ile beklenen gelişmeleri gösteren “Hazır Beton Endeksi” 2023 Mart Ayı Raporu’nu açıkladı. 4 aydır pozitif seyrini devam ettiren Faaliyet Endeksi şubat ayında eşik değerin altına indikten sonra mart ayında yeniden eşik değere ulaştı. Rapor, geçen yıla kıyasla güven ve beklenti hâlen yüksek olsa da eğilimi öngörmenin mümkün görünmediğine işaret etti.

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) her ay açıkladığı Hazır Beton Endeksi ile Türkiye’de inşaat sektörü ve bağlantılı imalat ve hizmet sektörlerindeki mevcut durumu ve beklenen gelişmeleri ortaya koymaktadır. İnşaat sektörünün en temel girdilerinden biri olan ve aynı zamanda üretiminden sonra kısa bir süre içerisinde stoklanmadan inşaatlarda kullanılan hazır betonla ilgili bu Endeks, inşaat sektörünün büyüme hızını ortaya koyan öncü bir göstergedir.

Hazır Beton Endeksi Mart Ayı Raporu’na göre, 4 aydır pozitif seyrini devam ettiren Faaliyet Endeksi şubat ayında eşik değerin altına indikten sonra mart ayında yeniden eşik değere ulaşmıştır. Beklenti ve Güven endeksleri ise şubat ayındaki artış trendini koruyamamış ve mart ayında aşağı yönlü hareket etmiştir. Her üç endeksin de eşik değer çizgisine yaklaştığını görüyoruz. Bu harekete paralel olarak Hazır Beton Endeksi de aynı noktaya yönelmiştir. Endekslerde ağır basan bir yön söz konusu değildir.

Faaliyet dışındaki her 3 endeks, geçen yılın aynı ayına göre yükselme kaydetmiştir. Faaliyet ise önceki yıla göre sınırlı düzeyde bir gerileme göstermiştir. Şubat ayında da bir önceki yıla kıyasla artış gösteren güven ve beklenti endeksleri yine yukarı yönlü olmasına rağmen oransal olarak bir azalma söz konusudur. Önceki grafikle birlikte düşünüldüğünde, geçen yıla kıyasla güven ve beklenti hâlen yüksek olsa da eğilimi öngörmek mümkün görünmemektedir.

Raporun sonuçlarını değerlendiren THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, 4 aydır pozitif seyrini devam ettiren Faaliyet Endeksi’nin şubat ayında eşik değerin altına indikten sonra mart ayında yeniden eşik değere ulaştığını belirterek “Faaliyet önceki yıla göre sınırlı düzeyde bir gerileme göstermiştir. Geçen yıla kıyasla güven ve beklenti hâlen yüksek olsa da eğilimi öngörmek mümkün görünmemektedir.“ dedi.

Deprem felaketi sonrası konut stokunun yenilenmesi çalışmalarını değerlendiren Yavuz Işık, “Ülkemizi derinden yaralayan deprem felaketi sonrasında deprem kuşağı üzerindeki Türkiye’nin konut stoku bir kez daha gündeme gelerek, başta İstanbul olmak üzere olası depreme karşı kentsel dönüşüm faaliyetleri hızlanmıştır. Kentsel dönüşüm modelinin en verimli biçimde, kamusal destek ve tüm paydaşların yararına olacak şekilde uygulanmasının önündeki tüm engellerin kaldırılması ile birlikte mevcut konut stokunun geç kalmaksızın dönüştürülmesi mümkün olabilecektir. Seçim sonrası dönemde ilk işi olarak, çok taraflı bir konsensüs ile inşaatın tüm paydaşlarının bir araya getirilerek atılacak adımların belirlenmesi, yol haritasının çıkarılması ve bunun kamuoyu ile paylaşılması önemlidir.” dedi. 

Hazır Beton Endeksi hakkında

Söz konusu endekslerin oluşturulmasına esas teşkil eden anket ile firmalara 8 soru soruluyor. Her bir endeksin değeri 100’ün altında ya da üstünde olmasına bağlı olarak yorumlanıyor. 100’ün üzerinde olması durumunda önceki aya ait faaliyetin ya da gelecek döneme ilişkin beklentinin olumlu yönde geliştiği yorumu yapılıyor. Türkiye genelinde her ay hazır beton üreticileri ile gerçekleştirilen çalışmada 3 farklı endeks oluşturuluyor. Hazır Beton Faaliyet Endeksi ile hazır beton firmalarının geçmiş bir aylık faaliyetlerinin sonuçları, Hazır Beton Güven Endeksi ile hazır beton sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin, ekonomi ve sektöre yönelik duydukları güven seviyesi, Hazır Beton Beklenti Endeksi ile hazır beton firmalarının önümüzdeki üç aylık dönemde faaliyetlerinin hangi seviyede olacağına ilişkin beklentiler hakkında bilgi ediniliyor. Hazır Beton Endeksi ile endekslerin tümünü içeren bileşik endeks elde ediliyor.

Türkiye Hazır Beton Birliği hakkında

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 1988 yılından beri güvenli ve dayanıklı yapıların inşası amacıyla standartlara uygun beton üretilmesi, tekniğine uygun beton uygulamalarının yaygınlaşması ve ülkemizde kaliteli, dayanıklı, yüksek dayanım sınıflarında beton kullanılması için uğraş veren mesleki bir kuruluştur. THBB, Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve Beton Sürdürülebilirlik Konseyi (The Concrete Sustainability Council) üyesi; Beton Sürdürülebilirlik Konseyi “Bölgesel Sistem Operatörü”dür. THBB’ye üye olacak şirketlerin bütün hazır beton tesislerinde standartlara uygun üretim yapması, THBB Kalite Güvence Sisteminin (KGS) sürekli habersiz denetimlerine tabi olarak KGS Uygunluk Belgesi alması, uygun laboratuvar bulundurması, teknik, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, yasal ve etik kriterleri eksiksiz yerine getirmesi zorunludur.