Konut kira fiyatlarının artmaya başlamasının ardından bir yandan da aidat fiyatları eş zamanlı olarak artış göstermeye başlamıştı. Durum bu şekilde olunca da vatandaşlar tarafından zaten kira ödemelerini yapmak zorlaşırken, bir kira fiyatına çıkan aidatlar için de tepkiler gelmeye başladı. Apartmanda oturan vatandaşlar artan aidat fiyatlarını protesto etmeye başladı. Bazı apartmanlarda 15 bine yaklaşan aidatlar görenleri oldukça şaşırtmayı başardı.

İKİ AY AİDATI VERMEYEN KİŞİNİN SU SAYACI SÖKÜLDÜ!

Fiyatların artmasının yanı sıra apartmanın site yönetimi tarafından belli bir süre aidat ödemeyen ev sahiplerine yaptırım uygulanmaya da başladı. Bir apartman sakinin iki ay boyunca aidatı vermemesinin ardından site yönetimi tarafından alınan karar ile kişinin sıcak su sayacının sökülmesine karar verildi. Durum bu şekilde olunca da apartmanda oturan bu kişi durumu mahkemeye taşıdı.

MAHKEMEDEN EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR ÇIKTI!

Site sakini tarafından 1. Etap Toplu Yapı 11. Blok Malikler Genel Kurulu'nun “iki ay üst üste aidat ödemeyen kat malikinin sıcak su sayacının sökülmesine” ilişkin kararın iptaline karar verilmesi için 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yapılan başvurudan sonuç çıktı. Yapılan açıklamada "Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş. Hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici sebeplere göre, verilen kararda bir isabetsizlik bulunmadığından yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün onanmasına oybirliğiyle karar verildi." şeklinde yapılan açıklama ile apartman yönetiminin bu şekilde bir karar veremeyeceğinde karar kıldı.

Konuyu değerlendiren avukatlar tarafından yapılan açıklama ve değerlendirmede aidatın ödenmemesi gibi bir durumun sayacın sökülerek tahsis edilemeyeceği, mülkiyet kavramının devreye gireceğinden bahsedildi. Böyle bir durumda aidatı vermeyen kişiden ancak icra ya da haciz gibi yöntemlere başvurarak aidatın tahsis edilmesi sağlanabilmektedir.