Pay Oranları ve Hissedarlar: Hisseli tapu, bir mülkün birden fazla kişi veya kurum tarafından paylaşıldığını gösterir. Bu durumda, her hissedarın mülkiyetindeki pay oranları önemlidir. Pay oranları mülkün değerlenmesi, yönetimi ve karar alma süreçlerinde etkilidir.

Ortak Karar Alma ve Yönetim: Hisseli tapulu bir mülkte, ortak karar alma süreçleri ve yönetim düzenlemeleri belirlenmelidir. Bu genellikle yönetim planı, aidat ödemeleri, bakım masrafları ve ortak kullanım alanlarının düzenlenmesini içerir.

Ortaklığın Sonlandırılması: Ortak hissedarlar arasında anlaşmazlık veya ortaklığın sonlandırılması durumunda, bu sürecin nasıl yönetileceği önceden belirlenmelidir. Bu durum, hisseli tapusu olanların mülklerini satma veya devretme sürecini de içerir.

Hukuki Danışmanlık: Hisseli tapu, hukuki açıdan karmaşık olabilir. Dolayısıyla, hissedarların haklarını, sorumluluklarını ve ortaklaşa karar alma süreçlerini anlamaları için hukuki bir danışmandan destek almak önemlidir.

Aidat ve Masraflar: Ortak kullanım alanlarının bakımı, onarımı veya ortak hizmetler için aidat ödemeleri gibi masrafların nasıl ve ne şekilde karşılanacağı konusunda belirli kuralların olması gereklidir.

Hisseli tapusu olanlar için en önemli nokta, paylaşılan mülk üzerinde net bir anlaşma ve düzenlemenin olmasıdır. Bu, gelecekte oluşabilecek anlaşmazlıkları önlemeye ve ortaklığın daha sağlıklı yönetilmesine yardımcı olur.