Orduluların en çok tercih ettiği sigortacılık ürün ve hizmetleri ise sırasıyla zorunlu deprem sigortası (DASK), ferdi kaza sigortası ve kasko oldu.

Erkekler %75 ile daha fazla sigorta yaptırıyor.

Orduluların çağrı merkezi, web sitesi ve acente kanalı üzerinden sigortacılık ürünlerini alma yüzdelerine göz atıldığında, %25 kadın ve %75 erkek dağılımı istatistiklere yansıdı.

Müşterilerin %94’ü acente kanalını kullanıyor.

Orduluların sigorta ürünlerini satın alma alışkanlıklarına bakıldığında ise müşterilerin %94’lük kısmı acenteleri tercih ediyor. Geriye kalan %6’lık kesim ise direkt kanal müşterisi olarak ön plana çıkıyor. Ordu’daki sigorta müşterilerinin büyük bir bölümünün acente kanalı kullanma eğiliminin oldukça yüksek olduğu görülüyor.

Yeni müşteri oranı %74

Ordu’daki sigorta ürünü satın alan müşterilerin, yeni iş müşteri oranı %74, yenileme oranı ise %26 olarak belirlendi.