Şirketten yapılan açıklamada küresel sigorta sektörünü etkileyen birçok makroekonomik olumsuzluğa karşın düzenlenmiş net sonuçlarda önemli bir artış elde edilerek 1,229 milyar € (%+49.7) rakamına ulaşıldığı ifade edildi.

Hem hayat hem de hayat dışı segmentlerindeki büyümesini devam ettiren Generali Grup, brüt yazılan prim rakamını, hayat-dışı segmentindeki güçlü büyümenin (%+10,1) etkisiyle 22,2 milyar € düzeyine (%+1,3) yükseltti. Hayat sigortalarındaki net girişler, grubun stratejisiyle tutarlı olarak tamamen yatırım fonlu hayat ve hayat sigortası nitelikli ürünlere odaklandı. Faaliyet sonuçları, temel olarak hayat-dışı segmentinin güçlü katkısı sayesinde 1,82 milyar € seviyesine (%+22,1) yükselirken, hayat segmentinin de dirençli bir performans sergilediği görüldü. Sermaye yeterlilik oranı ise %227 düzeyine ulaştı. Bu rakam 2022 mali yılında %221 olarak açıklanmıştı.

Hayat portföyü geliştiriliyor.

Generali, 2023 ilk çeyrek sonuçlarına göre daha verimli sermaye tahsisi ile kârlılığını daha da artırmak amacıyla hayat portföyünü yeni bir eksene oturtma çabalarını bir kez daha vurguladı. Müşterilerin özel gereksinimleri ve yeni ihtiyaçları için tasarlanan ve en uygun, verimli ve gelişmiş dağıtım kanalları aracılığıyla pazarlanan bir dizi modüler çözümün piyasaya sürülmesiyle karmaşıklığı azaltma ve yenilikçilik kilit rol oynamanın devam edeceği belirtildi. Mal ve Kaza segmentinde grubun hedefi oturmuş sigorta piyasalarında öncelikle otomotiv dışı branşlarda kârlı büyümeyi en üst düzeye çıkarmak, yüksek büyüme potansiyeline sahip piyasalarda ise varlığını ve ürün gamını genişleterek daha fazla pay almaya devam etmek olarak bildirildi. Varlık ve Servet Yönetimi segmentinde ise ürün kataloğunun genişletilmesi ve dağıtım yetkinliklerinin artırılması amacıyla Grubun stratejik planında belirlenen faaliyetler uygulanmaya devam edecek.

Generali Grup, istikrarlı büyümesini önümüzdeki dönemde de devam ettirmek ve uzun dönemli 'Yaşam Boyu Ortaklık 24: Büyümeyi Yönetmek' stratejik planını gerçekleştirmek için küresel bazda çalışmalarını sürdürüyor. Grup, 2021-2024 döneminde hisse başına kazançta %6 ile %8 arasında bir yıllık bileşik büyüme oranı hedefliyor. Buna ek olarak 2022-2024 döneminde 8,5 milyar avroyu aşan net holding nakit akışı sağlamayı ve 2022-2024 döneminde hisse başına temettü üzerinde yoğunlaştırıcı bir politika ile hissedarlara 5,2 milyar ila 5,6 milyar avro arasında bir tutarda toplam temettü dağıtmayı amaçlıyor. Bu hedeflerle birlikte ise sürdürülebilir büyümesini devam ettirmeyi ve kazanç profilini geliştirerek inovasyonda liderliği amaçlıyor.

Müşterilerimizin yaşam boyu ortağı olmayı sürdüreceğiz.

Generali Grubu CFO'su Cristiano Borean ilk çeyrek mali tablosuyla ilgili olarak şu açıklamaları yaptı: "İlk çeyrekte kaydedilen güçlü kârlı büyüme, 'Yaşam Boyu Ortaklık 24: Büyümeyi Yönetmek' stratejimizin hedeflerine ulaşma yolunda güçlü adımlarla ilerlediğimizi teyit eder niteliktedir. Mal ve Kaza segmentinin performansı teknik mükemmelliğe odaklanan perspektifimizi yansıtırken, Hayat segmentinde zorlu bir ortamda bile iş dağılımımızda daha kârlı branşlar yönünde bir değişimle denge sağlayabildiğimiz görülmekte. Grup ayrıca güçlü organik sermaye üretimi sayesinde son derece sağlam ödeme gücü konumunu güçlendirmektedir. Bu çeyrek aynı zamanda yeni muhasebe standartlarına göre raporlama yaptığımız ilk çeyrektir. Bu değişiklik kâr kaynaklarının görünürlüğünü ve öngörülebilirliğini önemli ölçüde geliştirmemize olanak tanırken bir yandan da Hayat işkolunun tanımlayıcı bir unsuru olan değerin daha doğru bir temsilini de sağlamakta. UFRS 17 ve 9 projesine katkıda bulunan Gruptaki tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.