Son zamanlarda Emlakçılık Mesleğini yapanlar arasında sıkça sorulan soruların başında emlakçıklık yetki belgesi nereden alınır ,nasıl alınır başvuru nasıl yapılır gibi soraların cevabı bu yeni uygulamanın sektördeki herkesi yakından ilgilendiren detaylar.

Emlakçılık yetki belgesi nereden alınır ? Yetki belgesi başvurularının yapılacağı Taşınmaz Ticareti bilgi sistemi ttbs.gtb.gov.tr adresinden hizmete açıldı.

Bu sistem üzerinden başvuru yapılacak ve yetki belgesi de sistem üzerinden Ticaret İl Müdürlükleri tarafından herhangi bir ücret alınmadan verilecek.

Bu Yetki belgesi başvurusu yapmadan önce mutlaka Mesleki yeterlilik belgesini almış almanız gerekecek ve bu belge hem ofis sahipleri hemde Ofisteki diğer çalışma ortakları için gerekli olacak.

Emlakçılık yetki
belgesi için aranan şartlar!

•  12 nci maddede
belirtilen şartların taşınması, (aşağıda belirtilmiştir)

•    Meslek odasına
kayıtlı olması

•    Gelir veya
kurumlar vergisi mükellefi olunması,

•    Gerçek kişi
tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer
tüzel kişi tacirlerin bu alandaki faaliyetlerini yürütmek için
görevlendirdikleri ve yetkilendirdikleri temsile yetkili kişilerinin, şubelerde
ise şube müdürünün; 

1) 18 yaşını doldurmuş olması,

2) En az lise mezunu olması,

3) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli
ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş
olması,

4) Konkordato ilan etmemiş olması,

5) Kasten işlenen bir suçtan dolayı veya affa uğramış
olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine,
milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık,
vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, cinsel saldırı ve çocukların cinsel
istismarı, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer
ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından
hükmen yasaklanmamış olması,

• Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların
kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile
yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak
danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine
sahip olması gerekmekte.

12. Madde ile belirtilen emlak danışmanlığı işletmelerinde
aranacak şartlar ise şu şekilde; a) İşletmenin net alanının en az 30 metrekare
olması. b) İçinde idari büro ve kabul yeri ile 14’üncü maddenin birinci
fıkrasının (l) bendinde belirtilen dosyalama işleminin fiziksel olarak
yapılması durumunda arşiv bölümü bulunması. c) Hizmetin düzenli, sistemli ve
hızlı bir şekilde verilmesini sağlayacak miktar ve özellikte masa, dolap,
koltuk ve benzeri malzeme ile bilgisayar, internet, telefon, tarayıcı ve faks
gibi teknik donanıma sahip olması.