'İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'te değişiklik içeren düzenlemeye göre "elektrikli araç şarj istasyonu alanı" olarak ayrılmış parsellerde kurulacak müstakil elektrikli araç şarj istasyonları için iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenecek.

Diğer iş yerlerinde ve toplu yapılarda kurularak faaliyette bulunacak elektrikli araç şarj istasyonları için yetkili idarelerce yer seçimi yapılacak ve faaliyet izin belgesi düzenlenecek. Yer seçimi ve faaliyet izin belgesi düzenlenen istasyonlar için ayrıca iş yeri açma ve çalışma ruhsatı gerekmeyecek.

İzni büyükşehir belediyesi verecek

Elektrikli araç şarj istasyonlarına iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile yer seçimi ve faaliyet izin belgesi, büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi tarafından verilecek.

İş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile işletilen müstakil elektrikli araç şarj istasyonları bünyesinde idari bina, tuvalet, market, çay ocağı, mescit, büfe, kafe, kafeterya, oto elektrik, lastikçi, yıkama yağlama gibi faaliyet konuları ve yapı elemanları bulunabilecek.

Metrekare başına 50 lira
Yer seçimi ve faaliyet izin belgesi için araç şarj istasyonu alanı ve istasyon nedeniyle faydalanılan alanlar toplamı olacak şekilde her metrekare için büyükşehirlerde 50 lira, diğer yerlerde 25 lira üzerinden ücret alınacak.

Tespit edilen bu tutarlar, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılacak. Bu ücret dışında, istasyonlar için herhangi bir ücret veya bedel alınamayacak.