Peki konut sigortasının Zorunlu Deprem Sigortası olan DASK’tan farkı nedir ve olası bir hasar durumunda sistem nasıl ilerliyor? Ünlem Sigorta Genel Müdürü Gökhan Uçar konut sigortası hakkında merak edilenleri 5 soruda yanıtladı.

1-Konut Sigortasının DASK’tan farkı nedir?

DASK diye bilinen Zorunlu Deprem Sigortası ile konut sigortasının temel farkları isteğe bağlı olup olmaması ve kapsamıdır. Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması ve her yıl yenilenmesi zorunlu olan deprem ve depreme bağlı hasarları karşılayan bir sigorta türüdür. Zorunlu Deprem Sigortası sadece binanın hasarını karşılarken isteğe bağlı olarak yaptırılan konut sigortası ise doğal afetler, su baskınları, deprem, yangın, hırsızlık, tesisat patlaması vb durumlarda ev içindeki eşyaları da güvence altına alır. Konut sigortasının kapsamı çok daha geniştir. Deprem gibi afetlerde iki sigorta türü birbirini tamamlar ve her iki sigortasını da yaptırmış olan konut sahibi veya kiracının zararlarının tamamı ya da tamamına yakını poliçesi doğrultusunda karşılanır.

2-Evi hasar gören biri ilk olarak ne yapmalı?

Eğer deprem sonucu meskende oluşan bir hasardan bahsediyorsak önce DASK’a başvuru yapılarak, o poliçeden hasar dosyası açılması sağlanmalıdır. DASK’ın yetmediği durumlarda ve tam hasar meydana gelmesi halinde konut poliçesi varsa bina hasarı için ilgili sigorta şirketine başvuru yapılması gerekir.

Konut poliçesi teminatına dahil olan bir olay sonucu ev ve/veya eşyaların zarar görmesi halinde ilgili sigorta şirketinin çağrı merkezi aranarak hasar dosyası açılması sağlanmalıdır. Hasar dosyası açıldıktan sonra sigorta şirketi tarafından ortalama (taşrada ve büyük şehirlerde bu süre değişebilir) 24 saat içinde eksper ataması yapılarak sigortalıya bilgi verilir.

3-Hasarın tespiti ve tazminat nasıl belirlenir?

Hasar tespiti, ilgili sigorta şirketinin atadığı eksper tarafından yapılacaktır.

Sigortalının uygun olduğu bir gün için randevu oluşturularak ekspertiz işlemleri tamamlanır. Ekspertiz sonrası ise hasar nedeni, ortalama tahmini hasar tutarı, sigortalıdan talep edilen bilgilerin ekspere ulaşması vb. durumlara bağlı olarak tazminat tutarının belirlenmesi sağlanır. Sonrasında eksper hasar dosyasını kapatıp ilgili sigorta şirketine gönderir. Eğer teminata dahil bir hasar değilse dosya geri çevrilir ve ödeme yapılmayacağı sigortalıya iletilir. Teminata dahil olan bir hasarsa ilgili sigorta şirketine iletilen eksper raporu incelenerek tazminat tutarı dosya sorumlusu tarafından netleştirilerek ödeme tarihi belirlenip sigortalıya bilgi aktarılır. Genel olarak süreç bu şekildedir fakat elbette ki OHAL ilan edilen 10 şehirden gelen talep yoğunluğuna bağlı olarak süreçte aksamalar, gecikmeler yaşanabilir .

4-Belirlenen tazminat ne zaman ödenir?

Eksperin raporu doğrultusunda ödenecek tutar belirlendikten sonra kesinleşen miktar en geç 1 ay içerisinde sigorta ettirene ödenir. DASK yani Zorunlu Deprem Sigortasıyla ilgili son açıklanan rakamlara bakıldığında 10 ilimizi kapsayan deprem felaketi sonrası 290.558 başvuru yapılmış ve felaketin üzerinden henüz bir ay bile geçmeden 1 milyar 120 milyon 191 bin 441 TL tazminat ödenmiş durumda. Süreç konut sigortası için de benzer şekilde işlediği için yapılan başvuru sonrası en geç 1 ay içerisinde hasar veya zarardan oluşan tazminatlar ödenir.

5-Konut Sigortası kapsamına neler girebilir?

Konut sigortasının çok geniş bir kapsamı vardır. Deprem, yangın, yıldırım, infilak gibi çok bilinen hasarların yanı sıra enkaz kaldırma, hırsızlık, zorunlu taşınma, komşuluk, kiracılık mali mesuliyet, taşınmaza bağlı hukuksal koruma, konut yardım, cam kırılması, parkelerin zarar görmesi gibi masraflar da poliçe kapsamı ve oranına göre karşılanır.