Konut kredisi çektim borcum bitti veya kredi çekmiştim evimi rehin göstermiştim evin üzerine konulan ipotek nasıl kaldırılır nasıl bir işlem yapmam gerekiyor. Bankaya ipotek borcumu ödedim. Taşınmazımın üzerindeki ipoteği terkin (Konulan Rehin) ettirmem için ne yapmam gerekiyor?

İlgili bankaya başvuru yapılması ve ipotek terkin evrakının banka tarafından elektronik ortamda Tapu Müdürlüğüne gönderilmesi halinde, Tapu Müdürlüğünce terkin işlemi gerçekleştirilmektedir.

Üzerinde ipotek bulunan bir taşınmazın satışı mümkün müdür?

İpotekli bir taşınmazın, ipotek borcu ile birlikte bir başkasına temlikine engel yoktur. Bunun için ipotek alacaklısının izni de gerekmez. Temliki takiben, Tapu Müdürü TMK'nın 1019. Maddesi hükmü uyarınca alacaklıya durumu bildirecek, alacaklı bir yıl içinde eski borçludan yeni bir teminat talep etmez ise, borçlu yeni maliki kabul etmiş olacaktır.

(Kaynak: Tapu ve Kadastro Müdürlüğü)