Konut Sigortası Nedir?

Konut sigortası; tüm konutları, başta deprem olmak üzere, yangın, doğal afetler, kaza, hırsızlık gibi olumsuz durumlar karşısında güvence altına alır. Diğer bir deyişle; konut için ortaya çıkabilecek her riske karşı konutun göreceği zararların ve hasarların karşılanmasını sağlar. Buna ek olarak teminata eklenmesi durumunda binanın içindeki eşyaları da kapsayarak geniş kapsamlı bir koruma sunar. Konut sigortası, yalnızca büyük felaketler için geçerli değildir. Aynı zamanda konut içindeki tesisatlarda meydana gelen sorunlarda da güvence verir. Sigorta şirketlerinin bir çoğu çilingir, klima ve kombi bakımı, elektrik ve su tesisat hizmeti gibi ek hizmetler sunar. Bu hizmetlerle ödenen sigorta primi sadece hasarda değil, hizmet ve güvence olarak da geri döner.

Konut Sigortası ve Zorunlu Deprem Sigortası Birlikte Yapılmalı.

Konutların karşılaşabileceği zararları öngörerek teminat altına alan konut sigortası hakkında bilmemiz gerekenleri Apsiyon Sigorta Genel Müdürü Aşkın ÇİFTÇİ anlatarak konut sigortasının, Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) ile birlikte yapılması gerektiğine dikkat çekti. Bu iki sigortayı birlikte yaptırmanın, yaşanacak hasarların eksiksiz karşılanmasına destek olacağını, özelikle olası bir deprem hasarında yüksek inşa maliyetleri sebebiyle yeniden inşa bedelinin eksiksiz karşılamasını sağladığını vurguladı. ÇİFTÇİ: “Konut sigortası; bireyleri deprem, su baskını, fırtına, yangın, sel, toplumsal kargaşa ve terör gibi büyük risklere karşı korur. Bu risklerle karşılaşıldığında, risklerin meydana getirdiği zarar ve masraflar poliçe kapsamındaki limitler dahilinde karşılanır. Zaman içinde binamız yıpranır. Bununla beraber, binanın maddi değeri enflasyon karşısında değer kaybeder. Konut sigortasıyla konutun değeri enflasyon karşısında etkilenmez. Sigorta bedelinde enflasyon oranında artış uygulanır. Böylece, hasar durumlarında zarar karşılanır.” dedi. 

Hasarınızı Daha Yüksek Limitlerle Karşılayın.

Konut sigortası, isteğe bağlı bir sigortadır. Bu nedenle konut sigortasının yapılması ile ilgili herhangi bir yasal zorunluluk yoktur. Konut sigortasının yasal zorunluluğu olmadığı için konutlarımızı sigortalatmayı ertelememeliyiz. Çünkü, konutlarımız için birçok risk söz konusudur. En başta ülkemiz geneli yüksek deprem riski içeren ülkeler arasındadır. Konutumuz için zorunlu deprem sigortamızı yaptırsak da konut sigortasını yaptırmayı ihmal etmemeliyiz. Çünkü konut sigortası yaptırmak depremde hasar alan konutların DASK bedeline ek bir ödeme alınmasını sağlayacaktır. Bu da konutun yeniden iyileştirilmesi ve inşa edilmesine destek olur. Konut sigortasında bedel ve prim hesaplarken dikkat edilmesi gereken bazı parametreler bulunur. Bunlardan bazıları; yapının konumu, bağlı olduğu il, ilçe, yapının metrekaresi, tarzı ve yapının yaşıdır. Bununla birlikte konut sigortasının bedelini ve primini etkileyen bir diğer unsur da konutunun içinde bulunan eşyalardır. Konutların içindeki dekorasyon, ziynet eşyaları vb. eşyalar da sigortalanabildiğinden bu bedeller konut sigortasının teminatlarına eklenebilir. Bu nedenle konut sigortasının bu açıdan değerlendirilmesi gerekir. Konut sigortası yaptırarak yaşanabilecek tüm risk durumlarını güvence altına alın.