Türkiye'nin ekonomik gündemi, 2024 yılı asgari ücret zammının yanı sıra gelir vergisi düzenlemesine odaklanmış durumda. İşçi ve işveren sendikaları, iş dünyası örgütleri, gelir vergisi tarifesinde beklenen yüksek artışla ilgili taleplerini güçlendiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildiği söylenen bu talepler, ekonomik politikalar üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak gibi görünüyor.

Bu yıl içerisinde, asgari ücretin belirlenmesine sayılı günler kala, iş dünyasının temsilcileri ve sendikalar, gelir vergisi tarifesindeki artışı gündeme taşıdı. Özellikle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, gelir vergisi güncellemelerinin alım gücü üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekiyor. Bu güncellemelerin hem asgari ücret hem de genel ücretler üzerindeki baskıyı hafifletmesi ve ilave maliyetler yaratması bekleniyor.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), HAK-İŞ ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) da, yayınladıkları raporlar ve yaptıkları açıklamalarla, gelir vergisi tarifesinin yükseltilmesini uzun süredir talep ediyor. Özellikle, son yıllarda asgari ücretli çalışanların ikinci vergi dilimine geçmesine yol açan düşük tarife artışları, kamu tarafından ücret desteği verilmesini zorunlu kılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de gündeme getirdiği gibi, gelir ve kurumlar vergisi sistemindeki istisna ve muafiyetlerin yeniden düzenlenmesine dair bir çalışma başlatılmıştı. Bu çalışma, vergi sisteminin daha adil ve etkili bir şekilde işlemesine katkıda bulunabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, gelir vergisi tarifesine yönelik yeniden değerleme oranını yarı yarıya artırma veya azaltma yetkisi bulunuyor. Bu yetkinin kullanılması, tarifeye yönelik ciddi değişiklikler yapılmasını sağlayabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yıl sonuna doğru yapacağı açıklama, 2024 yılı gelir vergisi tarifesi için belirleyici olacak.

Yapılan hesaplamalara göre, gelir vergisi ilk dilimi için 2023'te sadece yeniden değerleme oranı kadar artırılsa dahi, 156 bin TL seviyesine ulaşması gerektiği belirtiliyor. Ancak, bu oran düşük tutulursa, 86 bin TL'lik bir fark ortaya çıkıyor. Bu durum, hem kamu bütçesine hem de çalışanların cebine doğrudan etki edecek.

Goldan Visa da artık yeni moda ‘fonlar’ Goldan Visa da artık yeni moda ‘fonlar’

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından, bazı gelir artırıcı düzenlemelerin ve torba yasaya yeni maddelerin eklenmesi bekleniyor. Gelir vergisi tarifesinde yapılacak değişiklikler, 2024 yılı harcama-gelir dengesini etkileyebilir ve ekonomik politikaların yönünü belirleyebilir. Bu durum, Türkiye ekonomisinin geleceği açısından oldukça önemli bir dönüm noktası oluşturuyor.

Kaynak: Avaztürk.com